Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
  • Home
  • Gezond wonen oud
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezond wonen oud

Afbeelding

Lijst

Hier vindt u informatie over gezondheid en wonen en de rol van de GGD. De invloed van het milieu (binnen en buiten) en de mogelijk ervaren last van plaagdieren komen aan de orde.

  • Milieu in en om het huis: het merendeel van onze tijd brengen we thuis of elders in gebouwen door. Dit zogenoemde binnenmilieu is op allerlei manieren van invloed op onze gezondheid.
  • Milieu buitenshuis: de kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door de aanwezigheid van gezonde en prettige elementen zoals groen, veiligheid of een mooie omgeving en van ongezonde en onprettige elementen zoals lawaai, luchtvervuiling of viezigheid.
  • Dierplagen zijn een bron van overlast voor zowel burgers als bedrijven. De GGD zet zich in om over plaagdieren te adviseren en het daar waar noodzakelijk te bestrijden.