Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
 • Home
 • Veelgestelde vragen
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal van de meest gestelde vragen over de GGD en haar werkzaamheden.

De GGD, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, heeft binnen zijn werkgebied een breed pakket aan diensten en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Toch is er soms een verkeerd idee waar deze dienstverlening uit bestaat en waar u dus wel of niet mee terecht kunt bij de GGD. Om dit wat duidelijker te maken het volgende: een deel van de diensten van de GGD is publieksgericht en staan direct, tijdens openingsuren, ter beschikking van de inwoners. Een overzicht van deze publieksafdelingen treft u hieronder aan. Aansluitend volgt een beperkte weergave van de verdere GGD activiteiten in Amsterdam.

Publieksafdelingen

 • Als u onveilige seks heeft gehad of denkt dat er een seksueel overdraagbare aandoening (soa) of hiv infectie in het spel is kunt u zich laten onderzoeken en behandelen bij de Soa-polikliniek. Bij vragen over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap kunt u terecht op het Sense spreekuur
 • Als u op reis gaat kunt u terecht bij het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau voor een gezondheidsadvies, vaccinaties en/of malariarecept
 • Bij een reis langer dan drie maanden is ook een tbc advies aan te raden. Ook als uw arts u doorverwijst kunt u terecht bij de afdeling Tuberculosebestrijding
 • Uw kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg voor preventie van ziekte (vaccinaties, voorlichting), vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen of tijdige verwijzing
 • De geïntegreerde voorzieningen bieden hulp bij verslavingsproblemen (bij verslaving aan opiaten of een combinatie hiervan met andere middelen).
 • Hygiëneadviezen op het gebied van (groot)keukens, tatoeages, piercings en permanent make-up, verpleeghuishygiëne, legionellabestrijding et cetera
 • Op drie dagdelen per week kunt u anoniem drugs laten testen

Overige GGD werkzaamheden

De overige GGD werkzaamheden vinden alleen plaats in opdracht van gemeentelijke en/of particuliere instellingen. Hierbij valt onder andere te denken aan het werk van politie- en keuringsartsen, gezondheidsvoorlichting in opdracht van scholen, regievoering bij grotere zedenzaken, inspectie van kinderopvangcentra, bij onderzoek naar een eventuele relatie tussen milieu en gezondheidsklachten.

Ook kan de GGD in opdracht van zogeheten Meldpunten Zorg en Overlast overgaan tot ontruiming en schoonmaak van woningen in het geval van een enorme woningvervuiling. Dit laatste betreft vrijwel altijd psychiatrische patiënten die zich in de maatschappij niet of nauwelijks kunnen handhaven.
Daarnaast verricht de GGD veel wetenschappelijk (gezondheids-)onderzoek en zet zich in om waar nodig gezondheidsbevorderend gedrag aan te leren en te stimuleren.

Indien u op soa getest moet worden voor bijvoorbeeld de verzekering, beroep of sport dan kunt u voor een test gewoon bij uw huisarts terecht.

Als u daarentegen klachten heeft of andere aanwijzingen, kunt u hiervoor terecht bij de Soa-polikliniek van de GGD die is gevestigd aan het Weesperplein 1. Hiervoor gelden wel een aantal criteria.
Onderzoek en behandeling is gratis en er is geen verwijzing door een huisarts nodig. Wel worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd maar deze worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Kan ik een afspraak maken ?

Een soa onderzoek is uitsluitend op afspraak! U kunt dit telefonisch of online aanvragen.
Voor een afspraak belt u op werkdagen tussen 08.30 tot 10.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (020) 555 5822. Door online een afspraak aan te vragen voorkomt u wachttijd aan de telefoon. Ga naar het online-afspraak formulier.

Hoe lang moet ik wachten?

Wij streven ernaar om iedereen binnen 30 minuten na de afgesproken tijd in behandeling te hebben genomen. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat het onderzoek tussen de 10 en 50 minuten kan duren, en dat eventueel een voorlopige uitslag 45 minuten na het onderzoek volgt.

Al met al moet u rekening houden dat een bezoek aan de Soa-polikliniek ± 1 tot 1 1/2 uur in beslag kan nemen.

Uitslagen en behandelingen:

Behandeling uitsluitend op afspraak. maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De wachtkamer is 's ochtends open om 08.15 uur en 's middags vanaf 13.15 uur.

Telefonisch bereikbaar voor uitslagen: maandag t/m vrijdag: van 10.15 tot 12.15 uur op telefoonnummer (020) 555 5822

Heeft u vragen over soa en/of hiv, bel dan de hulp-en informatielijn van SOA-AIDS Nederland; telefoonnummer 0900- 2042040 (10 cent per minuut) of stel uw vragen per email aan infolijn@aidsfonds.nl. Ook kunt u kijken op www.soaaids.nl.

Voor een goed reisadvies is echt noodzakelijk dat u zelf langs komt bij de GGD zodat samen met u precies bepaald kan worden welke risico's u gaat lopen en welke vaccinaties en/of malariapillen in uw geval nodig zijn.

Op u persoonlijk gerichte gezondheidsinformatie wordt niet gegeven zonder dat we alle relevante gegevens van u hebben, dit om verwarring, misverstanden en verkeerde adviezen te voorkomen. Een goed advies kan naar onze mening uitsluitend in een persoonlijk gesprek gegeven worden.

Welke vaccinaties zijn nodig per land?

Kijk voor algemene gezondheidsinformatie en informatie over de vereiste vaccinaties per land op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering: www.lcr.nl.

Ga direct naar de landeninformatie van de LCR website.

Wanneer en waar?

U kunt langskomen bij bij het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Met vragen over seksualiteit kunt u terecht bij Sense. Dit is het centrum voor seksuele gezondheid.

Sense is een onderdeel van GGD-en in Nederland en wordt onder meer door de GGD Amsterdam uitgevoerd.

Voor al uw vragen en verzoeken op gebied van het bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker kunt u terecht bij Bevolkingsonderzoek Midden-West, www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
De GGD Amsterdam verzorgt geen EHBO, AED of BHV cursussen. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij de EHBO vereniging Amsterdam.

Heroïne en methadon

Drugshulpverlening bij de GGD is gericht op mensen die verslaafd zijn aan zogeheten roesopiaten, zoals heroïne, dit eventueel in combinatie met andere drugs als cocaïne.

De hulpverlening bestaat onder meer uit het bieden van een combinatie van methadonbehandeling en andere hulpverlening aan de groep chronisch verslaafden in Amsterdam. Daarnaast is er een groep heroïneverslaafden waarbij de bestaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Aan deze groep wordt onder toezicht op medische basis heroïne verstrekt.

De geboden hulp is op basis van vrijwilligheid en niet gericht op het afkicken maar op onderhoud, waarbij de GGD bij de gebruikers gezond gedrag probeert te stimuleren en de risico's op ernstige ziektes als tbc, geslachtsziekten, hepatitis en AIDS probeert te verkleinen.

Jellinek

Indien u problemen heeft met drugs als cannabis (wiet, hasj), xtc, paddo's, cocaïne, amfetaminen et cetera of heeft u een alcohol- of gokprobleem, dan kunt u contact opnemen met welzijnsinstelling De Jellinek, telefoon (020) 408 7777, website www.jellinek.nl.

Verdere informatie over drugs is te verkrijgen via www.drugsinfo.nl (Trimbosinstituut) of via de Drugs Informatielijn, telefoon 0900 - 1995 (0,10 euro per minuut).

Nee, voor vragen en meldingen (klachten) op het gebied van voedingswaren en andere consumentenartikelen kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Voedsel- en Warenautoriteit, website NVWA contact

Dit is in theorie mogelijk, alleen de kans is zeer klein dat u een infectie krijgt met deze bacteriën.
Legionellabacteriën bevinden zich overal waar water is en u komt geregeld in contact hiermee. Uw afweersysteem zorgt ervoor dat u niet ziek wordt van deze bacteriën. Een enkel persoon (meestal met een afweerstoornis) kan om nog onduidelijke redenen wel ziek worden. Onderzoekers proberen te achterhalen wat hier de oorzaak van is.
Lees verder

Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, meet het waterschap de zwemwaterkwaliteit op de officiële zwemwaterlocaties. De kwaliteit is niet hetzelfde als het water in een zwembad. De provincie is toezichthouder en communiceert over de waterkwaliteit. Deze informatie kunt u vinden op zwemwater.nl, in de zwemwater app of via de zwemwatertelefoon 0800 102 1300 (gratis). 
De GGD heeft geen controlerende taken met betrekking tot de kwaliteit van zwemwater in Amsterdam en Noord-Holland.

Gezondheidsrisico's

Als u in open water gaat zwemmen, loopt u mogelijk gezondheidsrisico’s. Op officiële zwemlocaties wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. Door hier te zwemmen kunt u de gezondheidsrisico’s beperken, maar in elk open water kunt u met ziekteverwekkers (bijvoorbeeld virussen, bacteriën en parasieten) in contact komen. De GGD ontraadt zwemmen in water dat niet aan de eisen voor zwemwater voldoet.

> lees verder

Betreft het vaccinaties die vanuit het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen zijn gegeven (o.a. BMR en D(K)TP), of bent u bijvoorbeeld het gele boekje met een overzicht van uw reisvaccinaties kwijt?.

Rijksvaccinatieprogramma

 • Telefoonnummer: 088 678 8930
 • E-mail: dvpwest@rivm.nl
 • Postadres:
  Regiokantoor RIVM-DVP West
  Postbus 654
  2700 AR Zoetermeer
 • Bezoekadres:
  Europaweg 2
  2711 AH Zoetermeer

  Bent u uw vaccinatiegegevens of die van uw kind kwijt?
  U kunt deze gegevens navragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Het RIVM bewaart de gegevens van alle inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarbij gaat het om de zogenoemde BMR- en DKTP-vaccinaties. Dat zijn inentingen tegen bijvoorbeeld de bof, mazelen, polio, rodehond, difterie en tetanus.

  Neem contact op met het regiokantoor RIVM-DVP West voor meer informatie of een nieuw vaccinatiebewijs.

Reisvaccinaties ('geel vaccinatiepaspoort kwijt')

 • Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt. Zijn de gegevens van mijn eerdere vaccinaties geregistreerd?

  De gegevens van de vaccinaties die u bij het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam heeft gekregen worden standaard 15 jaar bewaard. Vanaf 2001 zijn alle vaccinaties in ons computersysteem geregistreerd. Bent u uw vaccinatiegegevens kwijt en wilt u een nieuw vaccinatiepaspoort (het “gele boekje”), kom dan tijdens openingstijden langs op ons spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de inschrijfbalie. De kosten voor een nieuw vaccinatieboekje zijn rond de vier euro (zie prijslijst).

  Bij voorkeur vragen wij u een e-mail te sturen. Vermeld in de e-mail uw naam, voorletter(s), adres en geboortedatum en uw BSN nummer. U ontvangt dan geen vaccinatiepaspoort maar een uitdraai van uw vaccinatiestatus als e-mail bijlage. Hierin staan overigens alleen de vaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam. Het is voor ons namelijk niet mogelijk om gegevens op te vragen over uw vaccinaties bij andere GGD'en of vaccinatiebureau's. Er bestaat geen landelijke database van registratie van reizigersvaccinaties. Als u in het verleden vaccinaties heeft gekregen bij andere GGD'en of vaccinatiebureau's en u hebt hier geen bewijs van, vraag dit dan zelf op bij de desbetreffende GGD of vaccinatiebureau. Als u niet in staat bent deze gegevens te achterhalen, kom dan toch zeker bij ons langs voor advies!