Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ik heb een vermoeden van kindermishandeling. Hoe kom ik aan meer informatie? - Veelgestelde vragen

Ik heb een vermoeden van kindermishandeling. Hoe kom ik aan meer informatie? - Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal van de meest gestelde vragen over de GGD en haar werkzaamheden.

Ieder jaar vinden er in Nederland naar schatting 50.000 gevallen van kindermishandeling of -verwaarlozing plaats. Dit is een voorzichtige schatting en betreft alleen de gevallen die bij beroepskrachten bekend zijn. Door fysiek of psychisch geweld en/of verzuim in allerlei vormen worden kinderen verstoord in hun optimale lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.
Een gangbare indeling van kindermishandeling is:
  • lichamelijk geweld (slaan, schoppen, door elkaar schudden et cetera)
  • lichamelijke verwaarlozing (onvoldoende aandacht voor de verzorging en het bieden van veiligheid)
  • psychische mishandeling (onder andere verbaal geweld, het kind in angst en onzekerheid doen leven)
  • psychische verwaarlozing (onvoldoende aandacht, liefde en warmte aan het kind schenken)
  • seksueel misbruik
Er is een aantal goede websites opgezet door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn die veel relevante informatie over kindermishandeling bieden: