Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Coördinatie 'Actieve levensstijl en gezond gewicht'

27 januari 2016

In het kort

Beschrijving van een GGD preventieproject.

Op deze pagina - Coördinatie 'Actieve levensstijl en gezond gewicht'


Beoogd wordt de afstemming en coördiatie van een pakket van maatregelen om overgewicht en bewegingsarmoede en hieraan gerelateerde chronische ziekten aan te pakken. Hierbij neemt samenwerking tussen gemeente en Agis/Achmea, verschillende gemeentelijke diensten (DMO, WZS, DWI, GGD), zorgverleners in de eerste lijn en sportaanbieders een belangrijke plaats in. Uitgangspunt is een integrale aanpak in gecombineerde leefstijlinterventies die gericht is op de determinanten voeding, beweging en fysieke omgeving. Daarbij is een intersectorale samenwerking een vereiste: gezondheidszorg, sport, welzijn, ruimtelijke ordening, thuiszorg en DWI.

Doel

Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op een integrale aanpak rondom het thema overgewicht. Zowel in het gezondheidsbeleid en nota volksgezondheid als in het sportbeleid en sportplan zijn gezamenlijke visie, doelen en programma’s geformuleerd.
Ook in het deelprogramma ‘Actieve levensstijl en gezond gewicht’ van het tussen de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en Achmea Zorgverzekering gesloten convenant ‘Amsterdam samen gezonder. Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren’ (2011-2015) neemt het onderwerp een prominente plaats in.

Doelgroep

Lage SES- en migrantengroepen.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl