Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Voor je het weet zijn ze groOt

12 mei 2017

Op deze pagina - Voor je het weet zijn ze groOt


Een ouderbijeenkomst met interactief theater gericht op opvoeding, voeding en bewegen.

‘Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst over opvoeding ,voeding en bewegen, waarin interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden. Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen de ouders informatie over hun rol bij ontbijten, snoepen & snacken, gamen en buitenspelen. De bijeenkomst heeft een positieve insteek. De opvoedkundige onderwerpen die aan bod komen zijn: regels stellen en afspraken maken, het goede voorbeeld geven, aandacht voor het gewenste gedrag, complimenten geven, kind aanspreken en corrigeren. Bij het programma horen meegeefmateriaal, wervingsmaterialen en -strategieën. Geadviseerd wordt 'Voor je het weet zijn ze groOt', in te zetten in een breed leefstijlprogramma, zoals Jump-in. ‘Voor je het weet zijn ze groOt', is een initiatief van GGD Amsterdam en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met DNL Theatercollectief, de Hartstichting, het Voedingscentrum en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Doel

Het doel is opvoedvaardigheden van ouders te versterken en de ouderbetrokkenheid binnen leefstijlprogramma's te vergroten. De ouderopkomst is gemiddeld drie keer zo hoog als bij een traditionele ouderbijeenkomst.

Doelgroep

Ouders met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8), peuterspeelzaal en voorschool. Tevens is het programma geschikt voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen.

Meer informatie

Contact

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: egz@ggd.amsterdam.nl