Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Evaluatie toxicologisch bloedonderzoek door middel van kwantitatieve bepalingen bij het vaststellen van de doodsoorzaak

27 januari 2016

Op deze pagina - Evaluatie toxicologisch bloedonderzoek door middel van kwantitatieve bepalingen bij het vaststellen van de doodsoorzaak


Er zijn aanwijzingen dat postmortale toxicologische screening nuttig is bij het bepalen van de aard van overlijden en de doodsoorzaak.

Door de GGD Amsterdam wordt daarom onderzoek verricht naar de meerwaarde van toxicologisch onderzoek tijdens de forensische lijkschouw in nauwe samenwerking met het openbaar ministerie en de recherche. Eerder onderzoek toonde aan dat het mogelijk is om toxische stoffen die vlak voor het overlijden gebruikt werden aan te tonen in lichaamsmonsters van overledenen en waren er veel onverwachte bevindingen (R&D 2007 en 2009). Met behulp van zogenaamde kwalitatieve bepalingen werden bij veel sterfgevallen toxische stoffen in urine en bloed aangetoond. Met deze analyse-technieken is het echter niet mogelijk om harde uitspraken te doen over een mogelijk causaal verband tussen de aangetoonde stof en het overlijden. Hierbij is het namelijk bepalend aan welke concentratie het lichaam direct voorafgaande aan het overlijden werd blootgesteld. In het vervolgonderzoek zal dit wel mogelijk zijn en kunnen de exacte concentraties van de toxische stoffen bepaald worden. Hiermee kan in kaart worden gebracht of het overlijden samenhangt met een intoxicatie. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is internationaal zeer beperkt en in Amsterdam/Nederland nog niet eerder verricht.

Doel

Evaluatie toxicologisch bloedonderzoek door middel van kwantitatieve bepalingen bij het vaststellen van de doodsoorzaak en aard van overlijden tijdens de forensische lijkschouw.

Doelgroep

Gemeentelijk lijkschouwers

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl