Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

GHB verslaafde arrestant in politiecel

27 januari 2016

Op deze pagina - GHB verslaafde arrestant in politiecel


Regelmatig GHB-gebruik leidt snel tot afhankelijkheid. Landelijke cijfers over GHB-verslaving laten de afgelopen jaren een forse toename zien. Ook in Amsterdam wordt de groep GHB-verslaafden steeds groter.

De forensisch arts wordt daarom in toenemende mate geconfronteerd met GHB verslaafde arrestanten in de politiecel. Het gaat om zowel intoxicaties als onthoudingsverschijnselen. Een GHB-verslaafde heeft elke 1 tot 5 uur een nieuwe dosis nodig. Ontwenningsverschijnselen kunnen zich snel (binnen 2-6 uur) aandienen: slapeloosheid, depressie, angsten, psychose, delirium of epileptische aanvallen. Intoxicaties kunnen leiden tot misselijkheid, braken, slaperigheid, bewusteloosheid en ademstilstand. Er bestaat onder professionals onduidelijkheid over de gevaren van GHB intoxicaties, ontwenningsverschijnselen en hoe hier mee om te gaan. Zekerheidshalve worden arrestanten momenteel vrijgelaten als blijkt dat zij ernstig verslaafd zijn aan GHB. Er zijn weinig mogelijkheden voor een klinische opname in een penitentiaire setting. Een behandelprotocol dat duidelijkheid verschaft over de beste handelwijze moet daarom uitkomst bieden.

Doel

Dit poject heeft meerdere doelstellingen:
(1) Inventarisatie van reeds aanwezige kennis en ideeën onder experts.
(2) In kaart brengen van de huidige praktijk en blootleggen mogelijke knelpunten.
(3) In kaart brengen groep GHB-gebruikers in politiecel.
(4) Aanbevelingen m.b.t. registratie.
(5) Advies voor samenwerking stakeholders d.m.v protocol.
(6) Publicatie rapportage om resultaten openbaar te maken.

Doelgroep

Forensisch artsen, politie en verslavingszorg.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl