Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Verwijzingen en incidenten in de Amsterdamse arrestantenzorg

27 januari 2016

Op deze pagina - Verwijzingen en incidenten in de Amsterdamse arrestantenzorg


Arrestanten kunnen zich tijdens het verblijf in de cel niet rechtstreeks richten tot hun reguliere zorgkader, zoals de eigen huisarts of een spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis.

Voor een verwijzing naar een externe behandelaar zijn zij afhankelijk van een correcte eerste inschatting van de medische problematiek door een forensisch arts of verpleegkundige. Bij somatische problematiek worden deze patiënten door de forensisch arts verwezen naar een ziekenhuis of spoedeisende hulp afdeling. Bij psychiatrische problematiek wordt de crisisdienst of Vangnet & Advies ingeschakeld. Uit registratiegegevens van de afdeling AGZ blijkt dat forensisch artsen in 2011 205 keer hebben verwezen naar de spoedeisende hulp, 79 keer naar een ziekenhuis, 155 keer naar Vangnet & Advies en 46 keer naar de psychiatrische crisisdienst. Voor de forensisch arts is het niet altijd mogelijk om na een verwijzing te achterhalen wat er vervolgens met de arrestant is gebeurd. Had de forensisch arts het bij het goede eind en was een verwijzing noodzakelijk? Zo ja, welke diagnose is gesteld en welke behandeling is ingezet bij deze patiënt? En antwoord op deze vragen is van groot belang voor de persoonlijke leercurve van de individuele forensisch arts. Daarnaast is het mogelijk dat forensisch artsen de situatie fout inschatten, de arrestant niet of niet op tijd wordt verwezen of naar de foute instantie wordt verwezen, met gezondheidsschade of overlijden in de cel als gevolg (‘incident’ of ‘near-miss incident’). Ook deze incidenten worden in het kader van dit project in kaart gebracht om hieruit lering te trekken.

Doel

Prospectief in kaart brengen van het aantal verwijzingen van arrestanten door forensisch artsen naar ziekenhuis, spoedeisende hulp, crisisdienst en Vangnet & Advies. Retrospectief inventariseren van incidenten waarbij de arrestant gezondheidsschade heeft opgelopen door niet of niet op tijd te verwijzen (‘incidenten’ en ‘near miss incidenten’).

Doelgroep

Forensisch artsen

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl