Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Waterlijken

27 januari 2016

Op deze pagina - Waterlijken


In het werkgebied van de forensische geneeskunde van de GGD Amsterdam worden jaarlijks ongeveer 40 overleden personen in het water gevonden. De vindplaats zegt echter nog niets over de doodsoorzaak van deze zogenaamde waterlijken.

De schouw van waterlijken is een bijzondere en gecompliceerde vorm van lijkschouw. Naarmate de persoon langer in het water heeft gelegen wordt dit moeilijker, zeker als er sprake is van postmortaal toegebrachte verwondingen (bijvoorbeeld door scheepsschroeven). Dit onderzoek bestaat uit een systematische analyse van lijkschouwingen waarbij de oorzaak vermoedelijk te wijten is aan verdrinking of waarbij het lichaam in het water is gevonden. Hiermee worden hopelijk aangrijpingspunten gevonden waardoor deze sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Bovendien zal een gedetailleerde evaluatie van de praktijk van deze lijkschouwen kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering. Dit is van belang aangezien doodsoorzakenstatistieken o.a. gebruikt worden voor het prioriteren van het gezondheidsbeleid. Bij te water rakingen zijn meerdere diensten (brandweer, politie, ambulance) betrokken. Een goede eerste hulpverlening door deze diensten kan sterfgevallen voorkomen. Een aanzet tot een gedetailleerder kijk op de totale praktijk van hulpverlening zal de samenwerking op dit gebied ten goede komen en discussie genereren over de praktijk van deze lijkschouwen. Deze discussie zal leiden tot een verbetering van deze praktijk binnen de kring van Amsterdamse forensische artsen maar ook onder collega’s elders in het land.

Doel

Dit project omvat meerdere doelstellingen:
(1) een evaluatie van de huidige praktijk ter verbetering van de lijkschouw;
(2) een beschrijving van de risico’s en risicoprofielen van personen die in de Amsterdamse grachten te water raken en personen die daarbij overlijden;
(3) op basis van de omstandigheden van de dood adviezen opstellen voor preventieve maatregelen ter voorkoming van de verdrinkingsdoden;
(4) een inschatting van de duur en route van het stoffelijk overschot van personen die in de gracht verdwijnen en pas later boven komen;
(5) publicatie van een artikel over dit onderwerp in een wetenschappelijk tijdschrift.

Doelgroep

Forensisch artsen.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl