Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Welke (potentiële) boefjes worden geen boef?

27 januari 2016

Op deze pagina - Welke (potentiële) boefjes worden geen boef?


In 2011 startte de Gemeente Amsterdam met de Aanpak Top600. Deze aanpak Top600 is gericht op Amsterdammers die in het recente verleden herhaaldelijk in aanraking kwamen met politie/justitie vanwege zogenaamde ‘High Impact Crimes’ (HIC).

Doel van de Aanpak Top600 is het verminderen van het aantal HIC’s, door onder andere in te zetten op het oplossen en voorkomen van achterliggende problematiek en op deze manier schade én zorg en overlast, veroorzaakt door deze, overwegend, jeugdige criminele veelplegers terug te dringen. In 2012 is een onderzoek uitgevoerd waarmee inzicht over de achterliggende problematiek van deze Top600 cliënten op groepsniveau in kaart is gebracht. De jeugdzorgdossiers van 206 toppers zijn bestudeerd en uit de literatuur bekende criminogene factoren zijn hierin in overvloede aangetroffen. Het gegeven dat circa tweederde van de Top600 een verleden heeft in de Amsterdamse jeugdzorg in combinatie met de ernst van de achterliggende problematiek wakkert de discussie over de effectiviteit van jeugdzorginterventies aan. Echter, lang niet alle delinquente kinderen met een problematische achtergrond zetten criminaliteit op latere leeftijd voort. De groep die er, al dan niet onder begeleiding van jeugdhulpverlening, in slaagt problematisch gedrag te stoppen, overdrachtspatronen te doorbreken en de factoren die de kans op herhaling van wangedrag te verkleinen, wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Door het vergelijken van het vóórkomen en de ernst van criminogene risicofactoren, zichtbaar tijdens de jeugd, tussen de Top600 en een groep jongeren die gestopt is met crimineel gedrag worden aanknopingspunten gezocht voor een effectiviteitslag binnen de jeugdhulpverlening om het afglijden richting een criminele carrière te voorkomen.

Doel

Het vinden van aangrijpingspunten voor een effectiviteitsslag van justitiële jeugdinterventies.

Doelgroep

De (justitiële) jeugdzorg, waaronder instellingen voor jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl