Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nota alcoholmatigingsbeleid

14 juni 2013

Op deze pagina - Nota alcoholmatigingsbeleid


De gemeente Amsterdam wil dat Amsterdammers zo gezond mogelijk leven. Dat is het uitgangspunt van het gezondheidsbeleid. Het gebruik van overmatig alcohol is een van de aspecten van ongezond gedrag.

Daarnaast leidt overmatig alcoholgebruik niet alleen tot gevolgen voor de drinker zelf, maar ook voor zijn of haar directe omgeving: ouders, partner, kind etc. Het gaat dus niet alleen om de individuele gezondheid van de gebruiker, maar ook om maatschappelijke schade. Het terugdringen van overmatig alcoholgebruik is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Nota Alcoholmatigingsbeleid 2011-2014

Op 1 maart 2011 heeft de gemeenteraad de nota Alcoholmatigingsbeleid Amsterdam 2011-2104 vastgesteld. De aanpak bestaat uit een mix van maatregelen op het gebied van preventie, behandeling, wetgeving en handhaving. Daarbij zal intensieve samenwerking plaats gaan vinden met politie, horeca, detailhandel, de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ), verslavingszorg, scholen, welzijn, sport, etc.

Doelstellingen

Het alcoholmatigingsbeleid heeft zes doelstellingen:
1. Jongeren op latere leeftijd te laten beginnen met alcoholgebruik (door preventieprogramma’s te continueren en uit te breiden, gerichte advisering van scholen in het voortgezet onderwijs, afspraken over handhaving met horeca, VWA en detailhandel rondom de verstrekking aan minderjarigen, etc.)
2. Verminderen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren (door continueren huidige preventieprogramma’s, verbeterde signalering in voortgezet onderwijs, leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking door detailhandel op te trekken naar 18 jaar, etc.)
3. Amsterdam is voorstander de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking door detailhandel op te hogen naar 18 jaar
4. Aantal volwassen probleemdrinkers terug te dringen (door verbeterde signalering en verwijzing bij overmatig alcoholgebruik, etc.)
5. Realiseren sluitend aanbod voor probleemdrinkers en (dakloze) alcoholverslaafden (door inventarisatie aanbod dagbesteding en eventueel uitbreiding, continueren veelplegersspreekuur, ontwikkeling systematische aanpak alcoholverslaafden, etc.)
6. Tegengaan van schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties (daarbij richten we ons op huiselijk geweld, grootschalige evenementen, uitgaan en veiligheid en rijden onder invloed)