Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Tabaksontmoedigingsbeleid

10 januari 2018

Op deze pagina - Tabaksontmoedigingsbeleid


Het tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019 kent 2 speerpunten:
1. Voorkomen dat jongeren beginnen met roken, door
• Voorlichting en educatie
• Preventieprogramma’s op scholen (basis en voortgezet onderwijs)
• Verdere toename van rookvrije schoolterreinen
• Rookvrije kinderspeelplaatsen- en rookvrije sport
2. Stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken, door
• Voorbeeldrol van gemeente: niet meer roken in gemeentegebouwen en    stoppen met roken ondersteuning voor werknemers
• Terugdringen van roken onder minima als onderdeel van aanvalsplan armoede
• Actief meedoen aan Stoptober

Doel

1. Voorkomen dat jongeren beginnen met roken omdat we zien dat, na een jarenlange daling van het aantal rokende jongeren en volwassenen in Amsterdam, deze trend nu stagneert.
2. Stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken

Publicatie