Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Amstelland Gezondheidsmonitor 2016

4 juli 2017

Eerste resultaten Gezondheidsmonitor 2016 regio Amstelland bekend.


Vanaf 3 juli 2017 is de website 'Gezondheid in Beeld' (ggdgezondheidinbeeld.nl) uitgebreid met gezondheidsinformatie over de inwoners van de Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). Op deze website worden de eerste resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016 gepubliceerd; een grootschalig gezondheidsonderzoek dat de GGD Amsterdam eind 2016 onder inwoners van Amstelland van 19 jaar en ouder heeft uitgevoerd.

Zo kun je onder meer zien dat het merendeel (80%) van de volwassenen uit de regio Amstelland de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Dat is vaker dan gemiddeld in Nederland (76%). In de regio Amstelland rookt 18% van de volwassenen, heeft 45% overgewicht, ervaart 5% ernstige psychische klachten, is 9% ernstig eenzaam en is 13% mantelzorger.

Kijk op ‘Gezondheid in Beeld’ voor de cijfers over twintig gezondheidsthema’s uit de Gezondheidsmonitor 2016.

Wat is de Gezondheidsmonitor 2016?

De  Gezondheidsmonitor 2016 is een grootschalig gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder volwassenen en ouderen in de regio Amstelland en Amsterdam. Het onderzoek wordt elke vier jaar gehouden. In 2016 hebben ruim 6.500 inwoner uit de regio Amstelland een gezondheidsvragenlijst ingevuld.
In de vragenlijst stonden vragen over onder andere:

  • ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
  • welbevinden, sociale contacten en mantelzorg;
  • leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder;
  • leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen

Wanneer zijn er meer resultaten bekend?

In het najaar van 2017 verschijnen vijf gemeentelijke factsheets over de gezondheidssituatie in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Publicaties van eerdere Gezondheidsmonitors bekijken?

> Bekijk hier de Amstelland Gezondheidsmonitor 2010.

Waarom de Gezondheidsmonitor?

De GGD voert het onderzoek elke vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in haar werkgebied. Gemeenten moeten op de hoogte blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: komen bepaalde gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor dan elders in Nederland? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het vorige gezondheidsonderzoek?

Landelijke cijfers

Landelijke en regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016 kunt u vinden op CBS StatLine en op VZinfo. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen we een goede vergelijking maken met de bevolking van de rest van Nederland. De GGD Amsterdam werkt in dit project namelijk samen met GGD GHOR Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en alle GGD’en in Nederland.

Meer informatie

GGD Amsterdam,
afdeling EGZ
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Tel. (020) 555 5495
egz@ggd.amsterdam.nl