Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland en Diemen

27 januari 2016

Op deze pagina - Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland en Diemen


Met de Jeugdgezondheidsmonitor in de regio Amstelland wordt periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen in kaart gebracht.

Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via (papieren of digitale) vragenlijsten bij kind en ouder en via registraties in het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen op gemeentelijk niveau, maar ook op schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten en scholen het gezondheidsbeleid vorm geven.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in (determinanten van) de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en jeugdigen.

Doelgroep

Kinderen van 5 en 10 jaar in het basisonderwijs en kinderen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs.

Publicaties

5- en 10-jarigen (basisonderwijs)

13-16 jarigen (voortgezet onderwijs)

Factsheets overgewicht

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl