Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

factsheets 2015

19 mei 2015

Eén op de vijf Amsterdammers is kwetsbaar en ondervindt problemen op meerdere vlakken. Zij hebben bijvoorbeeld weinig geld, lichamelijke of psychische problemen en geen sociaal netwerk om zich heen. Deze problemen kunnen samengaan en elkaar versterken. Kwetsbaarheid komt vaker voor onder laagopgeleiden, inwoners van niet-westerse herkomst en gescheiden of verweduwde Amsterdammers. Sociale uitsluiting komt in de vier grote steden meer voor dan daarbuiten. Het merendeel van de sociaal uitgesloten volwassenen wil participeren in de maatschappij, maar heeft daarbij ondersteuning nodig. In deze factsheets vindt u hierover meer informatie. De factsheets zijn gebaseerd op een nadere analyse van de Gezondheidsmonitor 2012 en op aanvullend kwalitatief onderzoek in  de vier grote steden.

Kwetsbare groepen in Amsterdam

factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Sociaal uitgesloten in de grote stad

G4 USER