Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezond en wel

Lijst

Gezondheidsbevordering en preventie, cijfers als basis

In november 2013 werden de resultaten van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gepubliceerd. Hierin wordt de gezondheid en leefstijl van Amsterdammers in kaart gebracht.

  • Hoe staat het met de gezondheidsbeleving?
  • Welke mensen voelen zich het meest gezond?
  • Waar vinden we de meeste gezondheidsproblemen in de stad.
  • Welke aandachtpunten zijn er?
  • Hoe kunnen we daar iets aan doen?

Wat is er allemaal nodig om gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen?
De cijfers uit de gezondheidsmonitor zijn de basis. Maar er is meer nodig. Op de pagina’s van Gezond en wel vindt u informatie over gezondheidsbevordering en preventie. Algemene informatie over bevorderen van gezond gedrag en integrale aanpak. En informatie over de vele thema’s die we in de Amsterdamse Gezondheidsmonitor hebben uitgevraagd.

Deze pagina’s zijn vooral bedoeld voor beleidsmakers van Amsterdam. Maar ook voor beroepskrachten die met gezondheid en welzijn te maken hebben.

Gezondheid

Het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Dit is een nieuw concept van gezondheid (Huber et al, BMJ 2011;343). De GGD Amsterdam omarmt dit nieuwe concept van gezondheid. Onder gezondheid vallen veel dimensies: fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale en maatschappelijke participatie, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en zingeving.

Wilt u aan de slag met gezondheid in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 555 5495

Gezondheidsbevordering en preventie

Gezondheidsbevordering en Preventie  kan worden onderverdeeld in vier niveaus. Universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerichte preventie.

Bevorderen van gezond gedrag

Bevorderen van gezond gedrag vraagt om

  • een integrale aanpak
  • rekening houden  met de stappen van gedragsverandering
  • goede interventies

5 pijlers voor een Gezonde Gemeente

Voor een ideale mix van interventie bieden de vijf pijlers houvast.