Gezondheid in Beeld

www.ggdgezondheidinbeeld.nl

Wat is Gezondheid in Beeld?

Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdammers en inwoners in de regio Amstelland. Gezondheid in Beeld bevat gegevens van de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden. Voor uw gemak is de informatie opgedeeld in drie thema’s: jeugd, volwassenen. Uniek is dat u zelf bepaalt welke informatie u graag wilt zien. U kiest een informatiebron en een onderwerp en alle informatie wordt op het scherm getoond in de vorm van tabellen, kaarten, taartgrafieken, histogrammen en lijndiagrammen. Dit geeft u een snel antwoord op vragen als:

  • in welke Amsterdamse wijk komt de vaakst ernstige eenzaamheid voor?
  • wat is het percentage kinderen met overgewicht?
  • wat is het percentage seksueel actieve jongeren naar etnische herkomst?
  • wat is het percentage rokers inde gemeenten in de regio Amstelland

Voor wie?

Gezondheid in Beeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheid en het welzijn van de bevolking van het werkgebied van de GGD Amsterdam. Van beleidsmedewerker tot onderzoeker en van schooldirecteur tot burger.

E-mail: gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl

Nieuwsgierig? Ga naar de cijfers!

Lijst

Meer informatie

Afdeling EGZ
Telefoon: (020) 555 5495
E-mail: gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl

Zie ook