Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Monitor Maatschappelijke Opvang

27 januari 2016

Op deze pagina - Monitor Maatschappelijke Opvang


De monitor maatschappelijke opvang biedt periodiek een overzicht van vraag, aanbod en uitstroom binnen de maatschappelijke opvang (MO) in Amsterdam.

De MO in Amsterdam kent een centrale aanpak, waarbinnen de belangrijkste betrokken partijen samenwerken (o.a. gemeentelijke diensten, instellingen voor maatschappelijke opvang, zorginstellingen, woningcorporaties, politie en reclassering). Het Instroomhuis (ISH) fungeert als eerste opvangpunt voor nieuwe daklozen. Er is een veldtafel instroom die de regie heeft over de instroom in de MO en een veldtafel uitstroom, die de regie heeft over de uitstroom uit de MO. De monitor MO is gebaseerd op de registratiegegevens van de screening voor maatschappelijke opvang, de veldtafel instroom, de instellingen voor maatschappelijke opvang en de veldtafel uitstroom. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met het cluster MGGZ van de GGD en de instellingen voor maatschappelijke opvang (HVO-Querido, Leger des Heils en Volksbond). De monitor wordt gefinancierd door de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) en biedt de mogelijkheid het gemeentelijk beleid af te stemmen op de behoefte aan MO.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in vraag, aanbod en uitstroom binnen de maatschappelijke opvang in Amsterdam.

Doelgroep

Beleidsmakers en OGGZ-medewerkers.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl