Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #12

december 2015
30 oktober 2015

Nieuwsbrief #12

Onderwerp

E&G Nieuwsbrief

Lijst

E&G-groot

Inhoud

 • Nieuwe naam afdeling E&G - een interview met Prof. dr. Arnoud Verhoeff
 • Stoptober in Amsterdam succesvol
 • Lesprogramma Je lijf, je lief!
 • De Zelfredzaamheid-Matrix is nu ook online in te vullen
 • Geslaagde bijeenkomst 'Samen eenzaamheid verminderen'
 • Publicaties
 • Agenda
 • Colofon

Nieuwe naam afdeling E&G - een interview met Prof. dr. Arnoud Verhoeff

Foto: Françoise Rondaij-Koch

Per 1 januari 2016 zal de naam van onze afdeling wijzigen. Tijd om een paar vragen te stellen aan ons afdelingshoofd, Prof. dr. Arnoud Verhoeff.

Lees meer.

Stoptober in Amsterdam succesvol

Oktober stond dit jaar voor de tweede keer in het teken van stoppen met roken. GGD Amsterdam gaf invulling aan de lokale inzet van dit landelijke project.

Lees meer.

Lesprogramma 'Je lijf, je lief!'

Een plaatje uit een stripverhaal uit het lespakket.

Lesprogramma 'Je Lijf, je Lief!'. Een prachtig lespakket over seksuele grenzen en relaties voor het praktijkonderwijs. Het programma is nu erkend als 'goed onderbouwd'. En een aanvraag voor een uitgebreid effectonderzoek is de deur uit.

Lees meer.

De Zelfredzaamheid-Matrix is nu ook online in te vullen

ZRM

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een screeningsinstrument dat door hulpverleners in de openbare gezondheidszorg (maar ook en steeds vaker in andere sectoren) wordt gebruikt om een volledig betrouwbaar beeld te krijgen van het functioneren van hun cliënt.

Lees meer.

Geslaagde bijeenkomst 'Samen eenzaamheid verminderen'

Op dinsdagochtend 24 november jl. bezochten zo'n tachtig mensen de Inspiratiebijeenkomst 'Samen eenzaamheid verminderen'. Medewerkers van welzijnsorganisaties, gemeente, zorginstellingen en veel vertegenwoordigers van zelforganisaties kwamen naar het congrescentrum. De bijeenkomst was georganiseerd door de Gemeente Amsterdam (GGD Amsterdam en Onderwijs, Jeugd en Zorg) in samenwerking met de coalitie Erbij Amsterdam.

Lees meer.

Publicaties

Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden

Factsheet Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen G4

Oudere migranten met een niet-westerse achtergrond verkeren vaker in een ongunstige lichamelijke en psychosociale gezondheid dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Het merendeel voelt zich minder gezond en rapporteert vaker beperkingen en chronische aandoeningen. Vergeleken met de Nederlandse ouderen voelen niet-westerse ouderen zich ook vaker eenzaam, sociaal uitgesloten en/of gediscrimineerd en hebben zij vaker last van psychische klachten. Op leefgewoonten als bewegen en het drinken van alcohol scoren ze soms ongunstiger, soms juist gunstiger dan Nederlandse ouderen.

Dit blijkt uit een factsheet die de GGD Amsterdam heeft uitgebracht over de gezondheid, de beperkingen en de leefgewoonten van oudere migranten in de vier grote steden (G4). De factsheet is gebaseerd op de Gezondheidsenquêtes 2012 van de G4. Maar waarom oudere migranten? In de G4 zal het aantal 65-plussers met een migratieachtergrond de komende twintig jaar bijna verdrievoudigen. Het doel van de factsheet is meer inzicht te krijgen in hun gezondheid en welbevinden en in hoeverre zij verschillen van hun Nederlandse leeftijdsgenoten

Factsheet Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen G4

Agenda

Januari

 • 04 - Wereld Braille Dag
 • 18 - Wereld Religiedag
 • 22 - Voorleesontbijt
 • 28 - Dag van Privacy
 • 20 tot 4 feb - Week van het vergeten kind

Februari

 • 04 - World Cancer Day
 • 06 - Internationale Dag tegen Vrouwelijke Verminking
 • 14 - Valentijnsdag
 • 20 - Dag van de Sociale Rechtvaardigheid
 • 21 - Internationale dag van de Moedertaal
 • 22 - Europese Dag van het Slachtoffer

E&G wenst u een gezond 2016 !

Colofon