Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #13

maart 2016
29 februari 2016

Nieuwsbrief #13

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

Inhoud

 • Over Big Data en nieuwe kansen in de epidemiologie - een interview met Daan Uitenbroek
 • Jump-In Toolkit
 • Nieuwe ouderavond omtrent sociale media
 • Het cognitief vermogen van cliënten van de openbare gezondheidszorg: vroege signalering van beperking kan veel problemen voorkómen
 • Mijn ZRM klaar voor gebruik!
 • Het onderzoeksprogramma Ambulantisering Amsterdam
 • Agenda
 • Colofon

Big Data en nieuwe kansen in de epidemiologie

Een interview met Daan Uitenbroek

Daan Uitenbroek is senior epidemioloog en werkt sinds 1998 bij de GGD Amsterdam. In de afgelopen 17 jaar heeft hij het veld van de GGD epidemiologie van binnen uit goed kunnen volgen. Hij gaat al een tijd mee, maar gaat ook zeker mét zijn tijd mee. We vragen hem naar zijn visie op de ontwikkelingen en de kansen die er zijn, met name op het gebied van Big Data.

Is er de afgelopen decennia veel veranderd in de rol van de GGD epidemioloog?

Sommige dingen zijn erg hetzelfde gebleven, zoals het in kaart brengen van gezondheid en de factoren die daarop van invloed zijn en de monitoring daarvan. Ook het regionaliseren, het onderzoek op het niveau van kleine geografische eenheden, is niet nieuw. Wat ik wel degelijk veranderd vind, is dat epidemiologen minder hands on werken en minder dataverzameling doen dan vroeger. Epidemiologen zijn tegenwoordig niet alleen onderzoeker, maar ook kennismakelaars.

Lees meer.

Jump-In Toolkit online

De website van Jump-in is begin dit schooljaar vernieuwd. De site is uitgebreid met de Jump-in Toolkit en krijgt steeds meer bezoekers, voornamelijk van (basis)scholen. En daar zijn we trots op. De Jump-in Toolkit biedt scholen de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met de Amsterdamse doelen voor gezonde scholen. De toolkit bevat informatie en hulpmiddelen zoals presentaties, handleidingen en teksten die scholen kunnen inzetten bij het stimuleren van een gezonde leefstijl op de school. Sinds de vernieuwde site online staat zijn er al meer dan 6000 unieke paginaweergaven geweest.

Ook benieuwd hoe onze site er nu uitziet? Ga snel naar www.amsterdam.nl/jumpin

Nieuwe ouderavond omtrent sociale media

Is zo veel sociale media niet schadelijk voor ons kind? Hoe stel ik grenzen en maak ik afspraken? Is mijn kind verslaafd? Ik snap zelf niet goed waarom mijn kind uren met zijn/haar tablet bezig is ...

Dit zijn de vragen van ouders die naar de ouderavond omtrent sociale media komen. Deze ouderavond is een onderdeel van de Gezonde school en Genotmiddelen en wordt gegeven in combinatie met voorlichting over alcohol óf cannabis. Tot nu toe komen er telkens veel ouders op de ouderavonden af. Het is een thema waar de ouders ontzettend mee worstelen omdat zij er zelf niet mee opgegroeid zijn. De avond wordt gegeven in samenwerking met theatergroep DNL. Het is een interactieve avond waar veel gelachen en uitgewisseld wordt. Ouders gaan naar huis met veel praktische tips en tools.

Het cognitief vermogen van cliënten van de openbare gezondheidszorg: vroege signalering van beperking kan veel problemen voorkómen

De GGD Amsterdam doet onderzoek naar het vóórkomen van beperkingen in het cognitief vermogen van cliënten van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in Amsterdam. Voor dit onderzoek wordt een nieuw screeningsinstrument gebruikt: de Montreal Cognitieve Assessment (MoCA). Dit instrument wordt al gebruikt in andere situaties en bij andere doelgroepen, maar is nog niet eerder toegepast in de OGGZ. Daarom wordt ook de bruikbaarheid van dit meetinstrument voor de vroege signalering van een beperking in het cognitief vermogen onderzocht.

Lees meer.

Mijn ZRM klaar voor gebruik!

Vanaf nu kunnen volwassen cliënten in het sociaal domein zelf hun mate van zelfredzaamheid meten met MIJN ZRM. Mijn ZRM is een meetinstrument dat zelfredzaamheid meet op elf belangrijke gebieden in het dagelijks leven, zoals financiën, huisvesting of lichamelijke gezondheid. Daarnaast stimuleert Mijn ZRM cliënten om hun beleving van hun situatie per gebied te beschrijven. Hierdoor versterkt Mijn ZRM de zelfstandigheid van cliënten in het hulpverleningsproces.

Lees meer.

Het onderzoeksprogramma Ambulantisering Amsterdam

Hoe kunnen we de ambulante hulpverlening aan mensen met een ernstig psychiatrische aandoening het beste vormgeven?

Sinds de jaren '70 vindt een afname plaats van het aantal cliënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) dat in een instelling verblijft. In toenemende mate wordt de behandeling en ondersteuning van deze groep thuis aangeboden. Dit heeft als doel hen onderdeel uit te laten maken van de maatschappij om zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren. Deze trend in toename van ambulante hulpverlening wordt 'ambulantisering' genoemd. De te verwachten gevolgen zijn groot, voor de gemeente, de wijk, instellingen, burgers en cliënten. Maar wat zijn die gevolgen voor alle betrokkenen? En hoe kan de ambulante hulpverlening worden ingericht om mensen met een EPA deel te laten uitmaken van de maatschappij? Dit zijn de belangrijkste vragen waar het onderzoeksprogramma Ambulantisering Amsterdam antwoord op zal geven.

Lees meer.

Agenda

Maart

 • 08 - International Women's Day
 • 11 en 12 - NL Doet
 • 14 tot 18 - Week van de Lentekriebels
 • 14 tot 19 - Week van Zorg en Welzijn
 • 20 - International Day of Happiness
 • 22 - Wereld Waterdag

April

 • 07 - Wereld Gezondheidsdag
 • 11 - Wereld Parkinsondag
 • 19 - Landelijke Dag tegen Pesten
 • 21 – Dag van de Gezonde Schoolkantine
 • 22 – Koningsspelen
 • 28 - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
 • 29 – Internationale Dag van de Dans

Colofon