Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #14

mei 2016
28 april 2016

Nieuwsbrief #14

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

Inhoud

 • 10 vragen aan Petra van Tiggelen - programmamanager Digitale Zorginnovatie
 • Nieuw project om gezonde slaap te stimuleren
 • Is een verloren levensjaar van een heroïnegebruiker evenveel waard als dat van een 'gezond' persoon?
 • Gezondheidsmonitor 2016 Amsterdam en Amstelland
 • Agenda
 • Colofon

10 vragen aan Petra van Tiggelen

Vanaf 1 januari 2016 heet onze afdeling EGZ: Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie. Tijd om de programmamanager Digitale Zorginnovatie 10 vragen te stellen over de nieuwe pijler binnen onze afdeling: zorginnovatie.

1. Waarom zorginnovatie?

Innoveren is belangrijk voor elke organisatie. Stilstand is achteruitgang, ook voor de GGD-en. Het is belangrijk dat we door zorginnovaties de kwaliteit van de (preventieve) zorg verbeteren en beter aansluiten op de leefwereld en behoeften van de klant. Zorginnovatie draagt bij aan een efficiëntere organisatie van betaalbare preventieve zorg. Wil je de beste zorg blijven bieden, dan moet je vernieuwen.

Lees meer.

Nieuw project om gezonde slaap te stimuleren

Een gezonde slaap speelt een belangrijke rol bij de gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Helaas is het slaappatroon van kinderen de afgelopen decennia wereldwijd verslechterd. Daarom gaat de GGD Amsterdam samen met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, de VU en het VUmc starten met het ontwikkelen van een interventie om gezond slapen te stimuleren.

Gezond slapen, wat is dat nou?

Met een 'gezonde slaap' wordt bedoeld dat een kind voldoende uren slaapt per nacht, een juist slaapritme heeft en dat de slaap van goede kwaliteit is. Kinderen die niet goed slapen lopen een verhoogd risico op allerlei gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en gedragsproblemen. Maar ook leerprestaties kunnen negatief worden beïnvloed door ongezond slapen. De combinatie van een verslechterd slaappatroon in de afgelopen jaren en de negatieve effecten op gezondheid maakt het van groot belang om bij jeugd preventief te interveniëren om een gezonde slaap te stimuleren.

Lees meer.

Is een verloren levensjaar van een heroïnegebruiker evenveel waard als dat van een 'gezond' persoon?

Deze vraag kwam op na de presentatie van Shane Darke, professor van het Australische "National Drug and Alcohol Research Centre". Op 2 maart 2016 gaf hij een presentatie over sterfte bij druggebruikers. Collega's Marcel Buster (EGZ) en Daniela van Santen (Infectieziekten) gaven de Amsterdamse situatie weer. Marcel Buster doet verslag en vergelijkt de Australische situatie met die in Amsterdam.

Per jaar 18 - 32 sterfgevallen door overdosis in Amsterdam

Opvallend is dat de overdosissterfte in Amsterdam de afgelopen 20 jaar geen duidelijk neerwaartse trend laat zien. Zoals dat wel geldt voor het aantal patiënten in methadonbehandeling, het aantal methadonverstrekkingen bij arrestanten op het politiebureau en het aantal omgeruilde spuiten. In Amsterdam schommelt het aantal sterfgevallen door overdosis tussen de 18 en 32 per jaar. Marcel Buster heeft de 107 sterfgevallen van de afgelopen 5 jaar nader bekeken.

Lees meer.

Gezondheidsmonitor 2016 Amsterdam en regio Amstelland

Het is weer tijd voor de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen!

Elke vier jaar voert de GGD Amsterdam een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid van volwassenen en ouderen wonend in Amsterdam en Amstelland (Amstelveen, Uithoorn, Diemen, Aalsmeer en Ouder-Amstel). Dit najaar vindt het onderzoek opnieuw plaats. De resultaten uit dit onderzoek helpen de GGD en de gemeenten bij het vormgeven van het lokale gezondheidsbeleid. Vragen die met dit onderzoek kunnen worden beantwoord zijn onder andere: 'Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?' 'Zijn er veranderingen te zien vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden?' 'Komen in Amsterdam en Amstelland bepaalde problemen vaker voor dan elders in Nederland?' Net als in 2012 voeren alle GGD'en in Nederland de gezondheidsenquête in dezelfde periode uit. Daardoor komen voor een groot aantal thema's nationale cijfers beschikbaar en kunnen wij onze lokale cijfers daarmee vergelijken.

Lees meer.

Agenda

Juni

 • 01 - Internationale dag van het kind
 • 04 - Internationale dag van Onschuldige Kinderen
  als Slachtoffers van Agressie
 • 05 - Wereld Milieu Dag
 • 08 - Buitenspeeldag
 • 15 - Internationale Dag voor de Bestrijding
  van Ouderenmishandeling
 • 20 - Wereld Vluchtelingen Dag
 • 21 - Wereld ALS dag
 • 26 - International day against drugs abuse and ilicit trafficking
 • 30 - Social Media Day


Juli

 • 04 - Internationale Dag van de Samenwerking
 • 11 - World Population Day
 • 23 tot 7 aug - Amsterdam Gay Pride
 • 28 - World Hepatitis Day
 • 30 - Internationale Dag van de Vriendschap

Colofon