Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #15

juli 2016
30 juni 2016

Nieuwsbrief #15

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

Inhoud

 • Meekijken met: Thera Knopperts
 • Netwerk LHBT (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel en Transgender) voor specifieke psychosociale zorg in Amsterdam
 • Overgewicht bij Amsterdamse kinderen zet daling in
 • Vragenlijst over seksueel gedrag bij (jonge) kinderen
 • Campagne in stadsdeel Zuid tegen overmatig alcoholgebruik onder jongeren
 • Agenda
 • Colofon

Meekijken met Thera Knopperts

In deze nieuwe rubriek lopen we een week mee met een medewerker van de afdeling EGZ. Zo krijgt u een kijkje in de keuken van onze werkzaamheden. Deze keer kijken we mee met Thera Knoppers. Zij is adviseur Gezondheid & Leefstijl bij de doelgroep jeugd en houdt zich voornamelijk bezig met Hart & Ziel en de Gezonde School.

Lees meer.

Netwerk LHBT (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel en Transgender) voor specifieke psychosociale zorg in Amsterdam

In Amsterdam is er een netwerkgroep die zich inzet voor zichtbare, toegankelijke en deskundige LHBT specifieke psychosociale zorg. De afdeling EGZ van de GGD Amsterdam nodigt deze netwerkgroep eens per jaar uit om samen oplossingen te vinden voor knelpunten. De netwerkgroep houdt zich bezig met o.a. de digitale sociale kaart van de GGD Amsterdam, het waarborgen van LBHT vriendelijkheid en specifieke kennis van LHBT hulpverlening en stelt de diversiteit binnen bestaande zorgnetwerken aan de orde. Ook geeft de netwerkgroep aandacht aan LHBT-jongeren en aan transgenders met een migratieverleden en aan LHBT-vluchtelingen.

Lees meer.

Overgewicht bij Amsterdamse kinderen zet daling in

In Amsterdam is tussen 2012 en 2014 het percentage én aantal te zware kinderen gedaald. Dat blijkt uit de outcome monitor 2016 van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). In deze jaarlijkse rapportage houdt de GGD Amsterdam bij hoe de BMI (body mass index) van kinderen in Amsterdam zich ontwikkelt. Zij worden gewogen en gemeten op 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarige leeftijd.

Naar schatting is het percentage kinderen van 2 t/m 18 jaar met overgewicht in Amsterdam in deze periode gedaald van 21% naar 19%. Ondanks dat de bevolking is toegenomen, zien we ook in absolute aantallen een afname: van ruim 27.000 naar ruim 25.000 kinderen met overgewicht. Met deze ontwikkeling beweegt Amsterdam zich richting het landelijk gemiddelde. In 2012 had Amsterdam een achterstand van 8% (21% in Amsterdam versus 13% landelijk). In 2014 was deze achterstand verkleind naar 6% (19% in Amsterdam versus 13% landelijk).

Lees meer.

Vragenlijst over seksueel gedrag bij (jonge) kinderen

Seksueel gedrag maakt onderdeel uit van de normale ontwikkeling van kinderen. Er is echter nog altijd veel te weinig aandacht voor dit gedrag. Onlangs verscheen in samenwerking met de GGD Amsterdam de CSBI, een vragenlijst over seksueel gedrag bij (jonge) kinderen. De vragenlijst is bedoeld voor het in kaart brengen van seksueel (afwijkend) gedrag bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar. De CSBI kan in de klinische praktijk gebruikt worden bij kinderen die al dan niet (vermoedelijk) seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Lees meer.

Campagne in stadsdeel Zuid tegen overmatig alcoholgebruik onder jongeren

Jongeren in Amsterdam-Zuid blijken meer alcohol en drugs te gebruiken dan de jeugd elders in de stad. 41 procent van de jongeren uit Zuid zegt "wel eens" alcohol gedronken te hebben, tegen gemiddeld 28 procent over de hele stad. Dat blijkt uit het E-MOVO-onderzoek* van vorig jaar, uitgevoerd onder tweede- en vierdeklassers van het Voortgezet Onderwijs door de GGD Amsterdam. Op basis van cijfers uit het onderzoek is stadsdeel Zuid een campagne gestart die bovenmatig genotmiddelengebruik onder jongeren moet tegengaan.

Lees meer.

Agenda

Augustus

 • 23 juli tot 07 - Amsterdam Gay Pride
 • 01 tot 07 - World Breastfeeding Week
 • 12 - International Youth Day

September

 • 08 tot 14 - Nationale Suïcide Preventie week
 • 10 - Wereld Suïcide Preventie dag

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn