Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #16

september 2016
31 augustus 2016

Nieuwsbrief #16

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

Inhoud

 • Gezonde School wint terrein!
 • Start Gezondheidsmonitor 2016 Amsterdam-Amstelland
 • Ouderen naar de film: Het Silver Screen Project
 • Stoptober: in oktober met z'n allen 28 dagen stoppen met roken
 • GGD kookcursus nu ook op tv
 • Start onderzoek naar testeigenschappen van twee screeningsinstrumenten voor angst, depressie en suïcidaliteit onder kinderen en adolescenten
 • Agenda
 • Colofon

Gezonde School wint terrein!

Steeds meer scholen in Amsterdam en Amstelland vinden gezondheid belangrijk en gaan aan de slag met de Gezonde School aanpak. Dit houdt in dat scholen activiteiten uitvoeren en maatregelen treffen om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Hierbij is aandacht voor gezondheidseducatie, de schoolomgeving, beleid, ouderbetrokkenheid en vroegsignalering. Inmiddels wordt er op 45 scholen voor voortgezet onderwijs De Gezonde School en Genotmiddelen uitgevoerd. Meer dan 55 basisscholen en 25 scholen voor vmbo en praktijkonderwijs werken met programma's over seksualiteit. 80 basisscholen werken met het JUMP-in programma van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), gericht op gezonde voeding en meer bewegen.

Lees meer.

Start Gezondheidsmonitor 2016

Op zaterdag 17 september a.s. valt bij een steekproef van bijna 39.000 inwoners van 19 jaar en ouder van Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen een uitnodiging in de bus om een vragenlijst in te vullen voor de Gezondheidsmonitor 2016. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft inzicht in het zorggebruik, de zorgbehoefte en de gezondheid van de bevolking van onze regio.

Lees meer.

Ouderen naar de film: Het Silver Screen Project

EGZ heeft financiering gekregen voor de uitvoering van het Silver Screen Project. Dit project bestaat uit maandelijkse filmvoorstellingen in onder andere buurthuizen én een stedelijke filmfestivalweek. Silver Screen richt zich op ouderen die alleen wonen en niet vaak aan activiteiten deelnemen, maar dit wil graag willen. Het doel van het project is dat ouderen in de buurt elkaar ontmoeten en contacten opbouwen. In oktober 2016 gaat Silver Screen officieel van start!

Lees meer.

Stoptober: in oktober met z'n allen 28 dagen stoppen met roken

Na het succes van vorig jaar barst de campagne Stoptober dit jaar op 1 oktober 2016 opnieuw los. In heel Nederland zullen rokers elkaar helpen om 28 dagen lang te stoppen met roken, daarbij uiteraard aangemoedigd door niet-rokers. In 2015 deden bijna 70.000 rokers mee aan Stoptober en via Facebook werden in totaal zo'n 2 miljoen mensen bereikt. Reden genoeg om Stoptober in 2016 te herhalen én uit te breiden!

Lees meer.

GGD kookcursus nu ook op tv

De cursus Gezond kopen, gezond koken is een voedingsinterventie ontwikkeld door GGD Amsterdam in samenwerking met diëtisten. De aanleiding was het grote en groeiende volksgezondheidsprobleem van overgewicht en obesitas. De interventie richt zich op de preventie van overgewicht. Salto 1 brengt deze cursus nu via een kookprogramma van vier afleveringen in september op tv.

Lees meer.

Start onderzoek naar testeigenschappen van twee screeningsinstrumenten voor angst, depressie en suïcidaliteit onder kinderen en adolescenten

Angst en depressie komen veel voor bij kinderen en adolescenten. Ernstige depressie kan leiden tot suïcidaliteit. Sinds 2007 is het aantal suïcides onder adolescenten sterk toegenomen in Nederland. Angst, depressie en suïcidaliteit worden vaak niet herkend door ouders, leerkrachten of hulpverleners. Korte en valide screeningsinstrumenten voor angst, depressie en suïcidaliteit, gebaseerd op zelfrapportage, zijn daarom van groot belang. De GGD Amsterdam gaat in samenwerking met de Vrije Universiteit starten met onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de twee screeningsinstrumenten om angst, depressie en suïcidaliteit te kunnen signaleren.

Lees meer.

Agenda

September

 • 08 tot 14 - Nationale Suïcide Preventie week
 • 10 - Wereld Suïcide Preventie dag

Oktober

 • 03 tot 09 - Week van de Opvoeding
 • 07 - Nationale Ouderendag
 • 12 - Wereld Reuma Dag
 • 16 - Wereld Voedseldag
 • 17 - Internationale dag voor de strijd tegen Armoede
 • 29 - Internationale dag van de Beroerte

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn