Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #17

november 2016
31 oktober 2016

Nieuwsbrief #17

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

EGZ-logo-nieuwsbrief

Inhoud

 • Professor Burgerschool behaalt als eerste speciaal onderwijs school het gezonde school themacertificaat Relaties & Seksualiteit!
 • NIEUW: Jump-in nu ook op de voorschool!
 • Inspirerende Kick-off bijeenkomst 'Weten wat werkt in het Sociaal Domein'
 • Gezondheidsbevordering door en voor vluchtelingen en asielzoekers
 • Agenda
 • Colofon

Professor Burgerschool behaalt als eerste speciaal onderwijs school het gezonde school themacertificaat Relaties & Seksualiteit

gezondeschool-amsterdam-logo

Op de Professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw-West, een school voor leerlingen met een auditieve beperking wordt sinds drie jaar uitgebreid aandacht besteed aan seksuele vorming. "dat was nodig, omdat we merkten dat deze leerlingen kwetsbaar zijn en eerder risico lopen op seksueel misbruik", aldus Viola Laan en Annemieke Dekkers, teamleider en intern begeleider op de school. In augustus 2016 zijn de inspanningen beloond of zoals zij het noemen: 'De kers op de taart'. Zij kregen het Gezonde School themacertificaat Relaties & Seksualiteit toegekend. Hoe hebben zij dit traject aangepakt en wat adviseren zij andere scholen?

Lees meer.

NIEUW: Jump-in nu ook op de voorschool!

jumpin

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht breidt het Jump-in project uit naar de voorscholen in Amsterdam. Het doel is dat voorscholen zo worden ingericht dat kinderen gezond eten en voldoende bewegen. In de eerste helft van 2016 is een pilot uitgevoerd. De eerste resultaten zijn positief. Daarom gaan we in schooljaar 2016-2017 verder met de uitrol over heel Amsterdam.

Lees meer.

Inspirerende Kick-off bijeenkomst 'Weten wat werkt in het Sociaal Domein'

Foto: Françoise Rondaij-Koch

Spirit of discovery

Op dinsdagochtend 11 oktober was het zover; de Kick-off van 'Weten wat werkt in het Sociaal Domein'. De gemeente Amsterdam zet zich in voor de doorontwikkeling van evaluatieonderzoek binnen het Cluster Sociaal en het actief bijdragen aan kennisdeling. Met de Kick-off werden alle collega's binnen het Cluster Sociaal op de hoogte gesteld van deze ambitie en gevraagd bij directeur te dragen aan de realisatie ervan. Het werd een inspirerende bijeenkomst. Eric ten Hulsen, stedelijk directeur Cluster Sociaal en opdrachtgever, opende de ochtend en vertelde over de aanleiding van de opdracht en het belang van werken met een 'spirit of discovery'. Een gevoel of vermoeden van effectiviteit is niet voldoende. Enkel door nieuwsgierig te blijven en onderzoekend te werken verkrijgen we steeds meer inzicht en kunnen we de meerwaarde van ons werk onderbouwen. Boeiende presentaties en interessante, vernieuwende ideeën vanuit het publiek maakten deze Kick-off een succes.

Lees meer.

Gezondheidsbevordering door en voor vluchtelingen en asielzoekers

Foto: Edwin va Eis

De GGD Amsterdam heeft opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat alle bewoners van de Asielzoekerscentra (AZC's) binnen de gemeente grenzen van Amsterdam de voor hen passende gezondheidszorg krijgen. EGZ wil in samenwerking met andere afdelingen van de GGD en verschillende partners in de stad bijdragen aan een betere gezondheid van deze groep nieuwe Amsterdammers. Dit is aanvullend op het reguliere zorgpakket dat COA aanbiedt aan de bewoners van de AZC's.

Lees meer.

Agenda

November

 • 03 tot 07 - Nationaal Schoolontbijt
 • 07 tot 13 - Week van de Chronische Zieken
 • 10 - Dag van de Mantelzorg
 • 14 - World Diabetes Day
 • 16 – Internationale Dag van de Verdraagzaamheid
 • 20 - Internationale dag van de rechten van het kind
 • 25 - Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen


December

 • 01 - World Aids Day
 • 03 - Internationale Dag voor de mindervaliden
 • 10 - Dag van de Rechten van de Mens

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn