Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #18

januari 2017
9 januari 2017

Nieuwsbrief #18

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

EGZ-logo-nieuwsbrief

Inhoud

  • Een gesprek met Wilco Schilthuis over jeugd en hun alcohol- en druggebruik
  • Lang Leve de Liefde: van studenten vóór studenten!
  • Honderden kilo's suiker de school uit!
  • Beëindiging Voorlichting Eigen Taal en Cultuur in Ouder- en Kindteams en verloskundigenpraktijken
  • Cultuursensitieve preventie van de bezorgdheid om te vallen bij oudere migranten
  • Jij en je gezondheid groot succes!
  • Montessori College Oost wint Lang Leve de Liefde Award
  • Publicaties
  • Colofon

Een gesprek met Wilco Schilthuis over jeugd en hun alcohol- en druggebruik

Wilco Schilthuis

Hoeveel alcohol en drugs gebruiken leerlingen klas 5 en 6 van havo en vwo in Amsterdam? Deze vraag werd voor de eerste keer gesteld aan leerlingen in Amsterdam. Zij zijn ondervraagd over hun alcohol, cannabis en xtc-gebruik. Andere harddrugs zijn meteen meegenomen. In een gesprek met Wilco Schilthuis (Adviseur Gezondheid en Leefstijl) bespreek ik de interessante uitkomsten en hoe we hier mee verder moeten.

Lees meer.

Lang Leve de Liefde: van studenten vóór studenten!

logo LLdeL

Vanaf nu kunnen studenten worden ingezet om lessen over seksuele gezondheid te geven op het mbo. Scholen vinden het onderwerp soms te spannend om de lessen zelf uit te voeren. Daarom geeft de GGD Amsterdam aan hbo-studenten een tweedaagse training om ze klaar te stomen om voor de klas te staan. Inmiddels loopt de aanvraag voor de gastlessen van de studenten storm!

De studenten geven les uit het lespakket Lang Leve de Liefde.

Lees meer.

Honderden kilo's suiker de school uit!

Foto: pixabay

Amsterdamse basisschoolkinderen krijgen tijdens elke ochtendpauze 250 kg minder suiker binnen. Dit blijkt uit een schatting van de cijfers over suikerinname op scholen voor- en nadat ze met het waterbeleid van Jump-in zijn gestart. Op meer dan 60 van de 100 Jump-in scholen drinken kinderen bij het 'tien-uurtje' alleen nog maar water of melk in plaats van zoete drank.

Lees meer.

Beëindiging Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur in Ouder- en Kindteams en verloskundigenpraktijken

Fotograaf: Françoise Rondaij-Koch

In het voorjaar van 2016 besloot het College van Burgemeesters en Wethouders om de financiering van Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur (VETC) in Ouder- en Kindteams en verloskundigenpraktijken te beëindigen. Als gevolg van dit besluit stoppen de acht VETC-voorlichters per 1 januari 2017 met hun werkzaamheden. Vanuit de GGD Amsterdam boden zij ruim dertien jaar ondersteuning bij de zorgverlening aan zwangeren, baby's en hun ouders/verzorgers.

Cultuursensitieve preventie van de bezorgdheid om te vallen bij oudere migranten

Fotograaf: Annelies van Brink

Uit onderzoek onder ruim achtduizend zelfstandig wonende 65-plussers uit de drie grote steden blijkt dat oudere migranten vaker bang zijn om te vallen dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Gezien de toenemende vergrijzing onder migranten, hun slechtere gezondheid en beperkte lichamelijke activiteit, wordt verwacht dat de valproblematiek en de problemen die hiermee gepaard gaan fors zullen toenemen bij deze groep.

Lees meer.

Jij en je gezondheid een groot succes!

JEJG logo

Jij en je gezondheid (JEJG) is ontwikkeld om te zorgen dat jongeren en kinderen op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met jongeren en ouders in gesprek. JEJG faciliteert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de uitvoering van de basistaken in het preventief gezondheidsonderzoek. JEJG betreft een werkwijze die uit verschillende onderdelen bestaat: een digitale screeningsvragenlijst, een persoonlijk gezondheidsprofiel met feedback boodschappen, een JGZ-uitslagen module, instrumenten voor nader onderzoek en een schoolgezondheidsprofiel.

Voortgezet onderwijs

Dit schooljaar wordt op het voortgezet onderwijs (vo) voor het tweede jaar gewerkt met Jij en Je Gezondheid (JEJG). De ervaringen zijn positief, alleen al dit schooljaar is JEJG nu door bijna 25.000 leerlingen ingevuld. JGZ is tevreden over de inhoud en de vlotte risicotaxatie. Ook het planproces is dankzij JEJG en de koppeling met Kidos sterk vereenvoudigd. Daarom wordt JEJG doorontwikkeld voor het basisonderwijs en wordt vanaf begin 2017 een pilot gestart op het mbo.

Lees meer.

Montessori College Oost wint Lang Leve de Liefde Award

award

Het Montessori College Oost uit Amsterdam heeft de Lang Leve de Liefde Award 2016 in de wacht gesleept. De Amsterdamse vmbo school besteedt al jaren structureel aandacht aan het thema relaties en seksualiteit. De jury roemde het feit dat ze maar liefst 18 lesuren besteedt aan seksuele en relationele vorming. Daarnaast heeft de school een duidelijke signalerings-, zorg- en verwijsstructuur. De school werkt hiervoor intensief samen met de GGD Amsterdam.

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn