Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #19

maart 2017
28 februari 2017

Nieuwsbrief #19

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

EGZ-logo-nieuwsbrief

Inhoud

 • De wereld versimpelen in zo min mogelijk variabelen
 • Stoptober 2016: een groot succes in Amsterdam
 • Succesvol minicongres over slapen op Havo de Hof tijdens de e-health week
 • Een tandenborstelhouder lijkt nuttig als cue to action
 • Preventief verbinden: winst voor Amsterdam én Amsterdammers
 • Bijzonder leerstoel overgenomen door GGD Amsterdam
 • De Gezondheidsmonitor volwassenen ouderen 2015: de respons
 • De Zelfredzaamheid-Matrix is vernieuwd!
 • Bijeenkomsten
 • Publicaties
 • Colofon

De wereld versimpelen in zo min mogelijk variabelen

Marcel Buster

Bij EGZ wordt veel wetenschappelijk en toegepast onderzoek uitgevoerd. Wat doet een onderzoeker bij EGZ zoal? Senior onderzoeker Marcel Buster biedt ons een kijkje in zijn keuken. Hij houdt zich bezig met onderzoek op het snijvlak van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en forensische geneeskunde. Thema’s zijn bijvoorbeeld arrestantenzorg of overleden buitenlanders in Amsterdam. Daklozen hebben zijn speciale aandacht.

Lees meer.

Stoptober 2016: een groot succes in Amsterdam!

Stoptober

Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat Stoptober, de campagne waarbij rokers worden uitgedaagd om 28 dagen niet te roken, een groot succes was in Amsterdam. Afgelopen jaar deden er in onze regio bijna 2600 mensen mee, dat is een stijging van 84% ten opzichte van 2015.

De Stoptober campagne werd via diverse kanalen onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld via Stoptober TV op Salto1, waarin Amsterdammers vertelden over hun stopervaringen. Stoptober maakt onderdeel uit van het Tabaksontmoedigingsbeleid van de gemeente Amsterdam. Wij verwachten ook in 2017 weer mee te gaan doen!

Succesvol minicongres over slapen op Havo de Hof tijdens de e-health week

Gezonde School

In de laatste week van januari vond de e-health week plaats. Ruim 140 organisaties deden mee, waaronder de GGD Amsterdam. De Gezonde School is een belangrijk programma van de GGD Amsterdam en wordt momenteel gedigitaliseerd. In de Gezonde School werken scholen en organisaties gezamenlijk aan de gezondheid van leerlingen en een gezonde schoolomgeving. Een nieuw en belangrijk thema van de Gezonde School is slapen. Tijdens het minicongres kon iedereen kennis maken met en meedenken over dit thema.

Lees meer.

Een tandenborstelhouder lijkt nuttig als cue to action

Tandenborstel

Een tandenborstelhouder of sticker kan het tandenpoetsgedrag van kinderen verbeteren als het wordt gebruikt als cue to action. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de GGD Amsterdam.

Wat is een cue to action?

Een cue to action, of ook wel een prompt, is een voorwerp waaraan een bepaald gedrag wordt gekoppeld. Bij het zien van het voorwerp, word je via een short-cut in de hersenen, geprikkeld om het gedrag uit te voeren. Het aanleren gaat veelal bewust, maar de uitvoering onbewust. In ons onderzoek kregen de kinderen een tandenborstelhouder of een sticker mee naar huis en leerden daarbij: 'als ik 's ochtends en 's avonds deze tandenborstelhouder/sticker zie, pak ik mijn tandenborstel om mijn tanden te poetsen.'

Lees meer.

Preventief verbinden: winst voor Amsterdam én Amsterdammers

Fotograaf: Edwin van Eis

Op 25 januari 2017 stelde de gemeenteraad de Nota volksgezondheid 2017-2020 voor de gemeente Amsterdam vast. Hierin staat wat de ambities, keuzes en prioriteiten zijn die de raad de komende jaren maakt op het gebied van volksgezondheid en collectieve preventie.

We gaan in Amsterdam (verder) werken aan een actieve leefstijl voor alle Amsterdammers, gezond gewicht, roken en alcoholgebruik, angst en depressie en eenzaamheid. Eenzaamheid is een nieuw speerpunt in de Nota volksgezondheid. We zullen dit, net als de andere programma's, in samenhang en gebiedsgericht aanpakken. Uiteraard doen we dit niet alleen, we werken hierbij samen met veel partners binnen en buiten de gemeente.

Voor meer informatie zie: http://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/amsterdam-verkleinen/

Bijzondere leerstoel overgenomen door de GGD Amsterdam

A. Verhoeff

Arnoud Verhoeff, hoofd van de afdeling, was tot 1 november 2016 bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Sociologie, vanwege de SIGRA en Zilveren Kruis. Beide organisaties hebben per die datum de ondersteuning van de leerstoel beëindigd omdat die niet meer past binnen hun kaders. Zowel de gemeente als de universiteit wilden de samenwerking continueren. En dat betekent dat per 1 november 2016 de bijzondere leerstoel is overgenomen door de GGD, en dat Arnoud Verhoeff per 1 november 2016 opnieuw benoemd is als bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar. En hiermee wordt de intensieve samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en de gemeente op het thema gezondheid in de stad dus gecontinueerd.

De Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016: 15.176 inwoners van Amsterdam en de Regio Amsterdam en de regio Amstelland deden mee

Fotograaf: Françoise Rondaij-Koch

Het veldwerk van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 is afgerond. In totaal vulden 8.616 Amsterdammers en 6.560 inwoners van de regio Amstelland in de periode september - december een vragenlijst in; 38.657 inwoners waren aangeschreven. De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging, voeding, alcoholgebruik, psychische problemen, mantelzorg en de leefomgeving. Dit onderzoek voert GGD Amsterdam eens in de vier jaar uit en geeft inzicht in de gezondheid, de zorgbehoefte en het zorggebruik van de bevolking.

Meedoen kon via internet en op papier. In totaal was de respons voor de hele regio Amsterdam 40% (Amsterdam 38%, Amstelland 44%). Hiermee is de respons voor de regio Amsterdam vergelijkbaar met die van andere GGD-regio’s in Nederland. De eerste resultaten verschijnen in mei/juni 2017 op onze website 'Gezondheid in Beeld'.

De Zelfredzaamheid-Matrix is vernieuwd!

ZRMbeeldmerk

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) beoordelen professionals het functioneren van een cliënt op één bepaald moment. De ZRM structureert informatie zodat die bruikbaar is in een multidisciplinair team voor de behandeling van kwetsbare mensen. De eerste versie van de ZRM werd in 2010 gepubliceerd. In 2013 werd de eerste herziening gelanceerd. Nu is de tweede herziening beschikbaar: de ZRM 2017.

Lees meer.

Bijeenkomsten

 • 7 maart 2017 - van 18.00 tot 20.00 uur in de Stadstimmertuin 4-6 in Amsterdam - College ‘Amsterdam: Smart City en vergrijzing’, de tweede in een reeks van vier avondcolleges over vergrijzing in de vier grote steden, georganiseerd door Platform31 en de Gemeente Amsterdam.
  Meer informatie en aanmelden.
 • 22 maart 2017 - van 12.00 tot 17.00 uur bij Amsterdam Health and Technology Institute in Amsterdam -  'Steden Estafette' met als thema 'Age Friendly City'. Meer informatie en aanmelden.

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn