Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #20

mei 2017
8 mei 2017

Nieuwsbrief #20

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

EGZ-logo-nieuwsbrief

Inhoud

  • Hoe komt de outcome monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht tot stand?
  • Amsterdam Age Friendly City
  • Interactief theater voor kinderen
  • Hoe slapen Amsterdamse jongeren?
  • Wijkmaaltijden dragen bij aan verminderen eenzaamheid
  • Pesten meten met Hart & Ziel
  • Buurtsportcoaches en Beweegcoaches krijgen Amsterdammers weer in beweging
  • Publicaties
  • Colofon

Hoe komt de outcome monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht tot stand?

In februari is de nieuwste outcome monitor van de Amsterdams Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) verschenen. In de media was veel aandacht voor de mooie uitkomsten die de monitor laat zien. Zo laat de monitor zien dat verschillende groepen kinderen in Amsterdam minder vaak obesitas of overgewicht hebben. Hoe komt zo'n monitor nu tot stand? We vragen het Sanne Franssen en Ilona Steenkamer, onderzoekers bij EGZ en verantwoordelijk voor de rapportage van de outcome monitor.

Lees meer.

Amsterdam Age Friendly City

Foto: Beeldbank Amsterdam

Amsterdam vergrijst, net als de rest van Nederland. Maar hoe zorg je dat de stad leefbaar blijft voor ouderen? In 2007 lanceerde de Wereld Gezondheid Organisatie het concept ‘Age-Friendly Cities’ om antwoord te vinden op deze vraag. Amsterdam is sinds 2015 lid van het netwerk van Age Friendly Cities. Via dit netwerk van steden worden kennis en ervaringen uitgewisseld om tot een stad te komen waar je prettig en gezond oud kan worden. De GGD Amsterdam, afdeling EGZ, coördineert dit initiatief.

Lees meer.

Interactief theater voor kinderen

Fotograaf: Dick Bakker

Na het succes van het interactieve oudertheater Voor je het weet zijn ze groOt, ontwikkelt GGD Amsterdam nu ook een interactieve theatervoorstelling voor kinderen. Deze voorstelling gaat over de verleidingen van snoep, snacks, gezoete drankjes en alle apparaten met een beeldscherm. Hoe kun je daar nou weerstand tegen bieden? De twee acteurs beelden herkenbare situaties uit rond dit thema. De kinderen doen actief mee door hen tips te geven over wat ze in de situatie kunnen doen.

Lees meer.

Hoe slapen Amsterdamse jongeren?

Uit cijfers van Jij en je gezondheid* blijkt dat ruim 28 procent van de middelbare scholieren kampt met slaapproblemen. Als jongeren langere tijd slecht of weinig slapen kan dit leiden tot slechte concentratie, afnemende leerprestaties, hoofdpijn, stemmingsproblemen en overgewicht. Amsterdamse scholen en GGD Amsterdam vinden de cijfers uit Jij en Je Gezondheid daarom reden om met de preventie van slaapproblemen aan de slag te gaan.

* de gezondheidsvragenlijst die in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs wordt afgenomen, schooljaar 2015-2016

Lees meer.

Wijkmaaltijden dragen bij aan verminderen eenzaamheid

Fotograaf: Ienske Meindertsma, Kraaipan restaurant

De stadsdelen organiseren allerlei activiteiten (basisvoorzieningen) om hun inwoners te activeren en met elkaar te verbinden. De Wijkservicepunten (WSP) spelen hierin een centrale rol. De basisvoorzieningen worden steeds belangrijker in het totale zorgaanbod. Omdat laagdrempelig aanbod en registratie van deelname niet goed samengaan, is er weinig bekend over het bereik en effect ervan. Daarom heeft EGZ eind 2016 een pilotonderzoek uitgevoerd onder een van de basisvoorzieningen; de wijkmaaltijden in stadsdeel Oost. De onderzoeksopzet dient als voorbeeld om soortgelijk onderzoek in andere stadsdelen of bij andere basisvoorzieningen te herhalen.

Lees meer.

Pesten meten met Hart & Ziel

Hart & Ziel, het leerlingvolgsysteem voor het primair onderwijs, is uitgebreid met de "Vragenlijst Sociale Veiligheid" (VSV). Met deze lijst wordt pestgedrag en het sociale veiligheidsgevoel van leerlingen in kaart gebracht. De lijst kan (gratis) worden ingevuld door alle leerlingen uit groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs in het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem. Met de VSV kan een school voldoen aan de nieuwe Wet Sociale Veiligheid.

Lees meer.

Buurtsportcoaches en Beweegcoaches krijgen Amsterdammers weer in beweging

Lukt het Buurtsportcoaches en Beweegcoaches om inactieve Amsterdammers in beweging te krijgen? En vooral: lukt het, om deze nieuwe, actieve leefstijl vol te houden? Jazeker! Volgens recent onderzoek van EGZ slagen Buurtsportcoaches en Beweegcoaches erin om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen bij het starten én volhouden van een actievere leefstijl. Het gaat om drie Activerende leefstijl interventie-pilots in de stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West. EGZ heeft een evaluatie van deze pilots uitgevoerd.

Lees meer.

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn