Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief EGZ

juli 2017
28 juni 2017

Nieuwsbrief EGZ

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

Inhoud

 • Wijzer met de Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+
 • Jij en je gezondheid nieuws
 • Eerste resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 bekend
 • Publicaties
 • Colofon

Wijzer met de Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+

Vers van de pers: Signaleringswijzer psychosociale problematiek voor volwassenen van 18 jaar en ouder. De GGD Amsterdam heeft in samenwerking met Arkin en Prezens de Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+ ontwikkeld. Wat was de aanleiding om dit instrument te ontwikkelen, door wie en waarvoor wordt de wijzer gebruikt? Michaela Schönenberger [rechts op foto]  en Francisca Flinterman [links op foto] van de GGD Amsterdam, afdeling EGZ geven antwoord.

Lees verder.

Jij en je Gezondheid Nieuws

Voortgang

Primair Onderwijs

 • De uitkomsten van het voorbereidend onderzoek zijn verwerkt in een factsheet (PDF, 205 kB). In de factsheet kunt u lezen wat de wensen en behoeften zijn van ouders, leerlingen, scholen en JGZ- professionals ten aanzien van het preventie gezondheidsonderzoek op de basisschool.
 • De voorbereidingen zijn in volle gang om in september/oktober te starten met een pre-pilot onder 200 ouders van 5-jarigen en 200 ouders van 10-jarigen. Doel van de pre-pilot is om te onderzoeken of de gekozen werkwijze uitvoerbaar is en in hoeverre ouders, scholen en JGZ-professionals tevreden zijn.
 • Verbeterpunten die tijdens de pre-pilot naar voren komen worden zoveel mogelijk direct verwerkt. Dit geldt voor zowel de inhoud, de werkwijze als de organisatie.
 • Vanaf januari volgt een grote pilot waaraan ook andere GGD-regio's zullen deelnemen. Doel van de grote pilot is om te onderzoeken of Jij en je gezondheid geschikt is voor screening in het primair onderwijs en toeleiding naar passende preventieprogramma's en zorg.
 • Scholen die niet meedoen met de pre-pilot of pilot blijven werken met een papieren vragenlijst.

Middelbaar beroepsonderwijs

 • Op het MBO gaat een pilot starten op het ROC op Maat in Zuidoost. De pilot start in september en wordt uitgewerkt samen met MBO jeugdteam op deze locatie.

Contactpersonen: Anouk Wisse (EGZ, awisse@ggd.amsterdam.nl), Eva Verlinden (EGZ, everlinden@ggd.amsterdam.nl) en Marrit Nijman (JGZ, mnijman@ggd.amsterdam.nl).

Eerste resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 bekend

Amsterdam telt 10% overmatige drinkers, 8% van de inwoners ervaart ernstige psychische klachten en 9% van de Amsterdammers is mantelzorger. Het gebruik van harddrugs, zoals xtc, cocaïne en amfetamine, onder 19- t/m 64-jarige inwoners is in vergelijking met 2012 toegenomen. Dit blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD Amsterdam. Cijfers over twintig onderwerpen zijn te vinden op www.ggdgezondheidinbeeld.nl.

Persbericht - Eerste resultaten gezondheidsonderzoek GGD Amsterdam bekend (PDF, 50 kB)

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn