Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief

september 2017
31 augustus 2017

Nieuwsbrief

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst

Inhoud

 • Ouders als partner bij alcohol en drugspreventie
 • Jij en je gezondheid nieuws
 • Nu uit: factsheet Gezond Gewicht per stadsdeel
 • Stoptober: in oktober met z'n allen 28 dagen stoppen met roken
 • Volwassenen inwoners Amstelland relatief gezond
 • Publicaties
 • Colofon

Ouders als partner bij alcohol en drugspreventie

Mijn kind & drugs

Ouders zijn cruciaal bij het terugdringen van alcohol en drugsgebruik bij jongeren. Samen met de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs bereiken we steeds meer ouders en betrekken we hen bij de preventie van genotmiddelen. EGZ gaat in ouderavonden in gesprek over opvoeding en alcohol en drugs. Met een nieuwe ouderavond speciaal voor ouders van jongeren van 16 jaar en ouder wordt de volgende stap gezet.

Lees meer.

Jij en je Gezondheid Nieuws

Voortgang

Primair Onderwijs

 • In september wordt gestart met de pre-pliot waarbij 200 ouders van 5-jarigen en 200 ouders van 10-jarigen worden uitgenodigd. De pre-pilot wordt begeleid met een procesevaluatie waarbij gekeken wordt naar het bereik, de uitvoerbaarheid en de tevredenheid van de doelgroep en gebruikers.
 • De voorbereidingen zijn in volle gang: de communicatie middelen zijn aangepast, het werkproces is uitgedacht, de nieuwe werkinstructies zijn in ontwikkeling, de scholing voor de nieuwe werkwijze wordt voorbereid en de digitale vragenlijst wordt binnenkort getest.
 • Scholen die niet meedoen met de pre-pilot of pilot blijven werken met een papieren vragenlijst.

Voortgezet Onderwijs

 • De gezondheidsvragenlijst zal op enkele punten worden aangepast voor 2017-2018: voor lichamelijke gezondheid wordt een vragenlijst
  toegevoegd en voor omgang met elkaar wordt de vragenlijst vervangen.
 • Vanaf schooljaar 2017-2017 sluiten 4 nieuwe regio's aan bij Jij en je gezondheid: GGD Flevoland, GGD Groningen, GGD Ijsselland en Rivas Careyn.

Middelbaar Onderwijs

 • Op het MBO ROC op Maat Zuidoost wordt in september/oktober gestart met een pilot waarbij de studenten die in 2017 zijn ingestroomd worden uitgenodigd om op school de gezondheidsvragenlijst in te vullen. De onderwerpen in deze vragenlijst zijn afgestemd op de behoeften van de school en het MBO jeugdteam. Alle studenten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek bij de jeugdarts.

Contactpersonen: Anouk Wisse (EGZ, awisse@ggd.amsterdam.nl), Eva Verlinden (EGZ, everlinden@ggd.amsterdam.nl), Livia Kalma (EGZ, lkalma@ggd.amsterdam.nl) en Marrit Nijman (JGZ, mnijman@ggd.amsterdam.nl).

Nu uit: factsheet Gezond Gewicht per stadsdeel

In vijf stadsdelen; Nieuw-West, West, Noord, Oost en Zuidoost wordt de Amsterdamse Aanpak gezond gewicht ingezet om kinderen op een gezond gewicht te krijgen en houden. Bent u benieuwd of de kinderen in uw buurt al een gezond gewicht hebben? Dat kunt u vinden in de nieuwe, toegankelijke factsheets die per stadsdeel zijn opgesteld. De cijfers van de stadsdelen Centrum en Zuid zijn ook te raadplegen via onze website:  www.ggdgezondheidinbeeld.nl.

Stoptober: in oktober met z'n allen 28 dagen stoppen met roken

Na het succes van vorig jaar, barst de campagne Stoptober dit jaar op 1 oktober 2017 opnieuw los. In heel Nederland zullen rokers elkaar helpen om via de website en de app van Stoptober 28 dagen lang te stoppen met roken, daarbij uiteraard aangemoedigd door niet-rokers. In 2017 wordt de campagne voor de vierde keer in Nederland georganiseerd door de KWF Kankerbestrijding, Alliantie Nederland Rookvrij, de Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos Instituut, en de GGD'en.

Lees meer.

Volwassen inwoners Amstelland relatief gezond

Op 3 juli 2017 was de officiële lancering van de website ‘Gezondheid in Beeld’  met gezondheidsinformatie over de inwoners van de Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn); (www.ggdgezondheidinbeeld.nl). Op deze website kun je onder meer zien dat het merendeel (80%) van de volwassenen uit de regio Amstelland de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. In de regio Amstelland rookt 18% van de volwassenen, heeft 45% overgewicht, ervaart 5% ernstige psychische klachten, is 9% ernstig eenzaam en is 13% mantelzorger. De cijfers in Amstelland zijn n het algemeen gunstiger dan in andere delen van Nederland. . Dit blijkt uit het grootschalige gezondheidsonderzoek dat de GGD Amsterdam eind 2016 onder inwoners van Amstelland van 19 jaar en ouder heeft uitgevoerd.

Lees meer.

Colofon

Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn