Nieuwsbrief #26

mei 2018

Nieuwsbrief #26

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst


Inhoud

 • Start nieuw onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam
 • EGZ gaat themagericht!
 • Ouderen laten massaal rollator apk keuren
 • Helft Amsterdamse ouderen voelt zich gezond
 • Anneke Kesler geridderd
 • Week van de Lentekriebels
 • Stages bij EGZ
 • Publicaties
 • Colofon

Start nieuw onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam

Op 7 maart jl. tekende wethouder Eric van der Burg namens de gemeente Amsterdam voor de oprichting van Sarphati Amsterdam. Medeoprichters zijn alle kennisinstellingen uit Amsterdam, waaronder: het Vumc, het AMC, de VU, de UvA en de HvA. Sarphati Amsterdam, ‘research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam dat zich vooral richt op het onderzoeken van welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

De gemeente Amsterdam beoogt hiermee een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden te bevorderen en (ernstig) overgewicht bij de Amsterdamse jeugd te voorkómen. Dit legt de basis voor de preventie én bestrijding van deze welvaartsziekten op lange termijn. In multidisciplinaire teams werken wij aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Lees meer.


EGZ gaat themagericht!

Vanaf dit jaar werkt de afdeling EGZ meer themagericht. Waarom? De belangrijkste redenen op een rij.

Allereerst is het voor onze stakeholders binnen en buiten de gemeente van belang welke prioriteiten wij als afdeling stellen, in het licht van onze wettelijke taken en het beleid van de gemeenten. De naam ‘Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie’ geeft immers geen direct beeld van welke concrete activiteiten wij als afdeling uitvoeren. En door sterkere verankering in het sociaal domein van de GGD als geheel en ook de afdeling EGZ is het nog belangrijker om helder te zijn waar EGZ voor staat en welke onderwerpen extra aandacht krijgen.

Dit leidt niet tot een andere organisatie, wel tot afdelingsbrede samenwerking en profilering.

De thema’s die centraal staan de komende tijd komen voort uit onze wettelijke taken, gemeentelijk beleid, en intensivering van de samenwerking binnen het sociaal domein.

Lees meer.


Ouderen laten massaal rollator apk keuren

Een rollator is letterlijk om ouderen te ondersteunen. Toch zijn er jaarlijks meer dan 2.000 ouderen die een rollatorongeluk krijgen: door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of een onjuiste afstelling. Het letsel dat mensen kunnen oplopen na een valincident heeft een enorme impact. Met de Amsterdamse aanpak 'Laat je niet vallen' wil de GGD meer aandacht vragen voor het thema. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten waarbij ouderen hun rollator gratis apk kunnen laten keuren. De eerste drie bijeenkomsten waren een groot succes.

Lees meer.


Helft Amsterdamse ouderen voelt zich gezond

Ruim de helft van de Amsterdamse 65-plussers voelt zich gezond en overgewicht onder deze groep Amsterdammers komt minder vaak voor dan gemiddeld in Nederland. Deze en andere positieve resultaten blijken uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam. Aandachtspunten zijn ook: we zien een toename in het aantal valongevallen, meer eenzaamheid, één op de vijf heeft moeite met het invullen van formulieren en driekwart van de ouderen heeft minimaal één chronische aandoening. De gezondheidsproblemen zijn ook ongelijk verdeeld over de stad. Er zijn verschillen tussen opleidingsniveau, inkomen, herkomst en stadsdelen.

Lees meer.


Anneke Kesler geridderd

Anneke Kesler, arts M&G –infant mental health specialist - is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 26 april ontving ze in haar woonplaats Bloemendaal de onderscheiding van burgermeester Elmer Roest.

Anneke kreeg de koninklijke onderscheiding  voor haar inzet voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en bijdrage aan de verbetering en innovatie van de jeugdhulpzorg. Anneke is o.a. vrijwillig actief via de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), zit in de Raad van Advies van de Stichting Meeleefgezin. Ze is committee member van het international committee on maternal and child health book.

Anneke is jarenlang als jeugdarts/arts maatschappij en gezondheid  hoofd van het VTO-team geweest en  daarnaast is Anneke al vele jaren coördinator sociaal medische indicaties (SMI-regeling), hoofdredacteur van de GroeiGids, bedenker van GroeiGids app. Voor de aanpak van de GroeiGids (app) is zelfs internationale interesse.

We feliciteren Anneke van harte met haar koninklijke onderscheiding!


Week van de Lentekriebels

Van 19 tot 23 maart was het de Week van de Lentekriebels. Een landelijke themaweek waarin basisscholen in alle klassen relationele en seksuele vorming geven. De week stond in het teken van ‘Anders!?’. Kinderen leerden dat iedereen uniek is, in alle opzichten: gender, seksuele oriëntatie, cultuur, wel of geen beperking, etcetera. Adviseurs Gezondheid en Leefstijl hebben 55 Amsterdamse scholen ondersteund bij de uitvoering. Zij hebben bijscholing voor docenten en bijeenkomsten (met interactief theater) voor ouders gegeven. Een leuke anekdote: Een Marokkaanse moeder die door de directeur uitvoerig werd bedankt dat (óók) zij naar de bijeenkomst was gekomen zei: “U lijkt Anton uit de Luizenmoeder wel!”


Stages bij EGZ

Ook dit jaar zijn er op onze afdeling weer veelbelovende en interessante projecten en onderzoeken opgestart door stagiairs. Bij deze een overzicht.

Stages over slaapgedrag van kinderen

 • Onderzoek naar overmatige slaperigheid onder jongeren;
 • Onderzoek naar wat de invloed van schermgebruik is op het slaapgedrag van kinderen;
 • Onderzoeken naar bedtijd routines van basisschoolkinderen;
 • Onderzoek naar slaapgedrag bij kinderen aan de hand van data van de ChecKid studie.

Stages over voeding, mantelzorg, valpreventie en gezondheidsverschillen

 • Onderzoek naar het bereiken van niet-westerse mantelzorgers voor mantelzorgondersteuning;
 • Ondersteuning bij het project 'Zicht op Evenwicht' onder oudere migranten;
 • Onderzoek naar de verschillen in gezondheid tussen oudere mannen en vrouwen van niet-westerse afkomst aan de hand van G4-data;
 • Her-erkenning van de interventie 'Gezond Kopen, Gezond Koken';

Jump-In stages

 • Procesevaluatie van de implementatie en borging van Jump-In;
 • Onderzoek naar de tevredenheid over de voedingscomponent binnen Jump-In;
 • Onderzoek naar de effecten van Jump-In op het BMI van kinderen in de afgelopen 5 jaar, vergeleken met kinderen op niet-Jump-In scholen.

Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke afstudeerscripties en wetenschappelijke publicaties van de studenten. En natuurlijk naar de betekenis van de resultaten voor de praktijk. Wil je meer weten over stagemogelijkheden bij EGZ? Neem dan contact op met Roy Adhin: radhin@ggd.amsterdam.nl.Colofon


Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn