Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Buurtsportcoaches en Beweegcoaches krijgen Amsterdammers weer in beweging

2 mei 2017
-
Tim Oosterveer & Michaela Schönenberger

Lukt het Buurtsportcoaches en Beweegcoaches om inactieve Amsterdammers in beweging te krijgen? En vooral: lukt het, om deze nieuwe, actieve leefstijl vol te houden? Jazeker! Volgens recent onderzoek van EGZ slagen Buurtsportcoaches en Beweegcoaches erin om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen bij het starten én volhouden van een actievere leefstijl. Het gaat om drie Activerende leefstijl interventie-pilots in de stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West. EGZ heeft een evaluatie van deze pilots uitgevoerd.

Activerende leefstijl interventie-pilots in de stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West

Sinds 2015 zijn Buurtsportcoaches en Beweegcoaches aan de slag gegaan, om inactieve bewoners bij het vinden van een passende beweegactiviteit te ondersteunen. De doelgroep van de pilots bestaat uit Amsterdammers die kampen met een combinatie van financiële, sociale, psychische en fysieke problemen. Voor deze groep helpt bewegen niet alleen om een betere conditie te krijgen, maar ook weer actief te participeren in de samenleving en bij het opbouwen van sociale netwerken. Deze Amsterdammers ervaren echter vaak een hoge drempel om zelfstandig bij reguliere sportclubs te starten vanwege dure lidmaatschappen, een hoog niveau, zich niet thuis voelen tussen de overige leden of een competitie gerichte sfeer bij het sportaanbod.

Om de drempel te verlagen voor een eerste stap richting structureel meer bewegen helpt de coach om passende activiteiten te vinden of te organiseren. De coach ondersteunt de deelnemers ook bij het volhouden van een actievere leefstijl. De activiteiten waar deelnemers bewegen, kenmerken zich door lage kosten, locatie dichtbij, focus op leuk in plaats van competitie en oog voor sociale activiteiten.

Waar het voor professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties al eerder mogelijk was om mensen te verwijzen naar een Buurtsport- en Beweegcoach, is het sinds deze pilots ook mogelijk voor klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen (WPI), om cliënten door te verwijzen.

Uitkomsten evaluatie 'Activerende leefstijlinterventies 2015-2016'

Uit de evaluatie blijkt dat gemiddeld 70% van de deelnemers die via een coach start bij een beweegactiviteit na zes maanden nog steeds aan het sporten is. Dit wijst erop dat de meeste deelnemers dus duurzaam bewegen. Dit was het belangrijkste doel van de pilots en een zeer mooi resultaat!

Veruit het grootste deel van de deelnemers stroomde in bij sportaanbod aangepast is voor de doelgroep. De evaluatie laat zien dat een brug slaan tussen 'aangepast' en 'regulier' sportaanbod, voor deze doelgroep, een uitdaging blijft.