Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Pesten meten met Hart & Ziel

10 april 2017
-
Milou Koldijk

Hart & Ziel, het leerlingvolgsysteem voor het primair onderwijs, is uitgebreid met de "Vragenlijst Sociale Veiligheid" (VSV). Met deze lijst wordt pestgedrag en het sociale veiligheidsgevoel van leerlingen in kaart gebracht. De lijst kan (gratis) worden ingevuld door alle leerlingen uit groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs in het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem. Met de VSV kan een school voldoen aan de nieuwe Wet Sociale Veiligheid.

Waar krijgt een school inzicht in?

Met de VSV meet de school drie belangrijke aspecten op het gebied van sociale veiligheid:

  1. Welbevinden op school: Aan de leerlingen wordt gevraagd of ze zich op hun gemak voelen in de klas, erbij horen, zichzelf kunnen zijn en of het een leuke klas is;
  2. Feitelijke veiligheid: Aan de leerlingen wordt gevraagd of ze gepest worden en zo ja, hoe, waar en of ze dit aan iemand hebben verteld;
  3. Ervaren veiligheid: Aan de leerlingen wordt gevraagd of kinderen in de klas veel ruzie maken, elkaar pesten, elkaar uitschelden of gemeen tegen elkaar doen.

Dit schooljaar is de Wet Sociale Veiligheid ingegaan. Hierin staat dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Ook moeten zij monitoren wat hiervan het effect is, om zo het beleid te verbeteren. Dit kan aan de hand van de resultaten van de VSV.

Weten = actie ondernemen!

Wij willen scholen helpen bij het interpreteren van de resultaten van de VSV en geven ze graag handelingsadviezen bij eventuele sociale onveiligheid op school en pestgedrag. Daarom biedt Hart & Ziel komend najaar teamtrainingen aan en zal er ook een scholingsdag georganiseerd worden voor alle intern begeleiders van de Hart & Zielscholen. Houd www.hartenzielmonitor.nl in de gaten voor meer nieuws hierover!

Ook nieuw: executieve functies meten

Naast de 'pestvragenlijst' biedt Hart & Ziel nu ook de mogelijkheid om de executieve functies van leerlingen in kaart te brengen. Deze functies zijn belangrijk om goed te kunnen leren (werkgeheugen) en je gedrag te kunnen controleren (inhibitie). Dit heeft onder andere grote invloed op het succes van de leerling op school. Om deze functies te meten kunnen leerkrachten de Checklist Executive Functioning Inventory (CHEXI) invullen voor alle of sommige leerlingen. Tijdens de jaarlijkse Hart & Ziel themabijeenkomst vorige maand heeft Dr. Mariët van der Molen antwoord gegeven op vragen als: wat zijn executieve functies? Waarom zijn ze zo belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière en daarbuiten? Wat kan je als school doen om leerlingen met zwakke executieve functies te ondersteunen?

Wilt u meer weten over deze nieuwe functionaliteiten in Hart & Ziel? Neem dan contact met ons op via hartenziel@ggd.amsterdam.nl of 020 555 5495.