Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hoe slapen Amsterdamse jongeren?

9 mei 2017
-
Milou Koldijk

Uit cijfers van Jij en je Gezondheid* blijkt dat ruim 28 procent van de middelbare scholieren kampt met slaapproblemen. Als jongeren langere tijd slecht of weinig slapen kan dit leiden tot slechte concentratie, afnemende leerprestaties, hoofdpijn, stemmingsproblemen en overgewicht. Amsterdamse scholen en GGD Amsterdam vinden de cijfers uit Jij en je Gezondheid daarom reden om met de preventie van slaapproblemen aan de slag te gaan.

* de gezondheidsvragenlijst die in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs wordt afgenomen, schooljaar 2015-2016.

Hoe vaak komen slaapproblemen voor onder de Amsterdamse jeugd?

Een groot deel van de jongeren geeft in Jij en je Gezondheid aan slecht te slapen, moeite te hebben met opstaan en overdag slaperig te zijn. De problemen nemen toe van 25 procent onder tweedeklassers tot ruim 30 procent onder vierdeklassers. Slaapproblemen komen vaker voor bij meisjes (34 procent) dan bij jongens (22 procent). Het valt op dat jongeren die niet bij beide ouders wonen vaker slaapproblemen rapporteren (33 procent) dan jongeren die wel bij beide ouders wonen (26 procent). Het percentage slaapproblemen is het laagst onder jongeren van Marokkaanse (23 procent) en Turkse herkomst (25 procent). Jongeren van het VMBO scoren vergelijkbaar met jongeren van HAVO/VWO. De cijfers uit Jij en je Gezondheid komen overeen met bevindingen uit de internationale literatuur, ook daaruit is gebleken dat jongeren regelmatig slaapproblemen ervaren.

Wat doet de GGD Amsterdam

Slaapproblemen zijn vaak tijdelijk van aard en kunnen vanzelf weer over gaan. Om aan te sluiten bij de vragen van scholen om preventief aandacht te besteden aan slaapproblemen bij jongeren, is het onderwerp slapen opgenomen binnen de Gezonde School. In de Gezonde School werken scholen en organisaties gezamenlijk aan de gezondheid van leerlingen en een gezonde schoolomgeving. Op dit moment is de GGD Amsterdam voor scholen in het voortgezet onderwijs aan het inventariseren welke preventieve interventies beschikbaar zijn die binnen de Gezonde School gebruikt kunnen worden. Volgend schooljaar hopen we scholen een passend aanbod te kunnen bieden.

Daarnaast heeft de GGD Amsterdam gekozen om in te zetten op de leeftijdsgroep vóór de puberteit, om te voorkomen dat kinderen op die leeftijd slechte slaapgewoontes ontwikkelen. Er zal een interventie ontwikkeld worden gebaseerd op wetenschappelijke theorieën en aanvullend eigen onderzoek. Ouders en kinderen zullen vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling. De interventie zal zich richten op verschillende niveaus: individueel (het kind en de ouders/verzorgers), interpersoonlijk (basisscholen, verenigingen) en organisatie (gemeente, GGD). Op dit moment wordt uitgezocht welke factoren van invloed zijn op het slaapgedrag van kinderen, om zo richting te geven aan de inhoud van de interventie.