Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ouders als partner bij alcohol en drugspreventie

28 augustus 2017
-
Wilco Schilthuis

Op deze pagina - Ouders als partner bij alcohol en drugspreventie


Ouders zijn cruciaal bij het terugdringen van alcohol en drugsgebruik bij jongeren. Samen met de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs bereiken we steeds meer ouders en betrekken we hen bij de preventie van genotmiddelen. EGZ gaat in ouderavonden in gesprek over opvoeding en alcohol en drugs. Met een nieuwe ouderavond speciaal voor ouders van jongeren van 16 jaar en ouder wordt de volgende stap gezet.

Zonder de ouders gaat het niet

Ouders betrekken bij de preventie van alcohol- en drugsgebruik is essentieel. Onderzoek laat zien dat als school en ouders daarin samen optrekken, het effect het grootst is (Trimbos 2016). Vandaar dat de GGD Amsterdam samen met de scholen veel aandacht besteedt aan het bereiken van ouders. Dat doen we met aantrekkelijke, interactieve ouderavonden met theater, film, en veel discussie. Met aandacht voor het puberbrein en altijd met veel gespreksstof over hoe je als opvoeder invloed kunt uitoefenen. Kennis over genotmiddelen komt aan de orde, maar uiteindelijk gaat het er om hoe je als opvoeder in gesprek gaat met je puber. Wat zijn de afspraken over roken en drinken? En heb je invloed op je puber? Pubers hebben een groot talent om hun ouders het gevoel te geven dat er niet naar ze geluisterd wordt. Toch blijken de regels die er gelden, de gesprekken die er gevoerd worden en de betrokken houding van de ouders van grote invloed te zijn op het genotmiddelengebruik van adolescenten.

Een steeds groter bereik onder ouders

Het lukt steeds beter om Amsterdamse ouders te bereiken als het gaat om opvoeding en alcohol en drugs. Afgelopen schooljaar organiseerden 24 Amsterdamse en Amstelveense scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met de GGD Amsterdam een ouderavond over alcohol en drugs en hoe je daar als opvoeder mee omgaat. 1690 ouders kwamen kijken, luisteren en meepraten op deze bijeenkomsten. Dat zijn er 200 meer dan in het jaar ervoor en ook dat was al een goed jaar. 26 scholen, deels andere scholen, bereikten 'hun' ouders bovendien via hun websites, nieuwsbrieven of huiswerkopdrachten van de leerlingen. Ook langs die wegen kunnen ouders tips krijgen over opvoeding en genotmiddelen

Help, mijn kind gaat uit!

In de afgelopen jaren is het alcoholgebruik onder de jongere pubers sterk gedaald. De nieuwe uitdaging is om het middelengebruik onder de groep van 16 tot 18 jaar te beïnvloeden. Want jongeren beginnen weliswaar later met drinken, maar als ze drinken, drinken ze veel. En onder de oudste groepen lijkt XTC in opkomst. Tijd dus om daar met de jongeren én met de ouders in over gesprek te gaan. Voor de ouders met kinderen van 16 jaar en ouder heeft EGZ, samen met het Trimbos-instituut, een nieuwe ouderavond ontwikkeld: 'Help, mijn kind gaat uit!'. Met informatie over XTC en alcohol, en vooral met veel informatie en discussie over hoe je op deze leeftijd omgaat met het stellen van grenzen en het geven van verantwoordelijkheid. Aan de hand van zes opvoedtips gaat EGZ het gesprek aan met de ouders. Met veel discussie, ideeën en betrokkenheid als beloning.

Folder 'Mijn kind & drugs' met zes opvoedtips (PDF, 434 kB)

Meer weten? Stuur een e-mail aan Wilco Schilthuis, GGD Amsterdam: wschilthuis@ggd.amsterdam.nl