Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Volwassen inwoners Amstelland relatief gezond

30 augustus 2017
-
Claudia Verhagen

Op 3 juli 2017 was de officiële lancering van de website ‘Gezondheid in Beeld’  met gezondheidsinformatie over de inwoners van de Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn); (www.ggdgezondheidinbeeld.nl). Op deze website kun je onder meer zien dat het merendeel (80%) van de volwassenen uit de regio Amstelland de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. In de regio Amstelland rookt 18% van de volwassenen, heeft 45% overgewicht, ervaart 5% ernstige psychische klachten, is 9% ernstig eenzaam en is 13% mantelzorger. De cijfers in Amstelland zijn n het algemeen gunstiger dan in andere delen van Nederland. . Dit blijkt uit het grootschalige gezondheidsonderzoek dat de GGD Amsterdam eind 2016 onder inwoners van Amstelland van 19 jaar en ouder heeft uitgevoerd.

Bepaal zelf wat u wilt zien!

Gezondheid in Beeld laat cijfers zien voor jeugd en volwassenen. Jeugdcijfers worden elk jaar gepubliceerd; cijfers over volwassenen elke vier jaar. De gebruiker kiest zelf voor een onderwerp binnen drie hoofdthema's: lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, leefstijl en leefomgeving. Daarnaast kiest hij op welke wijze de cijfers worden getoond: per gemeente of wijk of voor leeftijd, geslacht, herkomst of sociaaleconomische status. Op deze manier stelt de gebruiker zelf de cijfers die hij nodig heeft samen.

Voor wie is Gezondheid in Beeld?

Gezondheid in Beeld is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheid van inwoners in de Amstelland gemeenten en Amsterdam. Van beleidsmedewerkers en onderzoekers tot schooldirecteuren, media en burgers. De cijfers komen uit verschillende gezondheidsmonitoren van de GGD. De bezoeker kiest zelf wat hij precies wil zien en krijgt zo informatie op maat.

Hoe staat het bijvoorbeeld met overgewicht in de regio Amstelland?

  • Eén op de twintig peuters van 3 jaar (5%) in de regio Amstelland heeft overgewicht.
  • Onder jongeren van 15-16 jaar op het voortgezet onderwijs is het percentage jongeren met overgewicht opgelopen tot 14%.
  • Onder volwassen inwoners (19 jaar en ouder) heeft 45% overgewicht van wie 12% ernstig overgewicht (obesitas). Landelijk heeft 49% overgewicht van wie 14% ernstig overgewicht (obesitas).
  • Risicogroepen voor overgewicht onder volwassenen zijn: mannen, 65- 74 jarigen en lager opgeleiden.

Meer resultaten regio Amstelland najaar 2017

Dit najaar verschijnen vijf gemeentelijke factsheets over de gezondheidssituatie van volwassenen. Hiervoor vulden afgelopen najaar ruim 6.500 inwoners uit de regio Amstelland een vragenlijst in van de 'Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016' met vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en zorggebruik. Alle GGD'en in Nederland voerden deze Gezondheidsmonitor gelijk uit. Daardoor komen voor een groot aantal thema's nationale cijfers beschikbaar waarmee de lokale cijfers vergeleken kunnen worden. Deze informatie vormt de basis voor het lokale gezondheidsbeleid van deze gemeenten.

Meer weten? Stuur een e-mail naar Claudia Verhagen, GGD Amsterdam: cverhagen@ggd.amsterdam.nl