Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Cultuursensitieve preventie van de bezorgheid om te vallen bij oudere migranten

12 januari 2017
-
Fatima El Fakiri

Uit onderzoek onder ruim achtduizend zelfstandig wonende 65-plussers uit de drie grote steden blijkt dat oudere migranten vaker bang zijn om te vallen dan hun Nederlandse leeftijdgenoten*. Gezien de toenemende vergrijzing onder migranten, hun slechtere gezondheid en beperkte lichamelijke activiteit, wordt verwacht dat de valproblematiek en de problemen die hiermee gepaard gaan fors zullen toenemen bij deze groep.

Vallen is een van de meest voorkomende en ernstige problemen bij thuiswonende ouderen. Het leidt niet alleen tot lichamelijk letsel en invaliditeit, maar vaak ontstaat er ook een angst om te vallen. Ouderen kunnen ook zonder zelf gevallen te zijn, valangst ontwikkelen, onder meer als gevolg van toenemende kwetsbaarheid. Angst om te vallen vergroot de kans op valongevallen. Hierdoor komt men in een vicieuze cirkel terecht: minder bewegen, meer sociaal isolement en verlies van kwaliteit van leven.

Zicht op Evenwicht is de enige tot nu toe beschikbare effectieve interventie in Nederland als het gaat om valangst. De cursus besteedt echter geen aandacht aan relevante culturele aspecten bij preventie en is minder geschikt voor bepaalde doelgroepen zoals mensen die geen Nederlands spreken en/of lezen. Mede hierdoor worden oudere migranten niet of nauwelijks bereikt.

Daarom is de afdeling EGZ onlangs gestart met een innovatief project gericht op het voorkomen van bezorgdheid om te vallen bij oudere migranten. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een cultuursensitieve variant van de interventie Zicht op Evenwicht, voor ouderen met een migratieachtergrond. Vervolgens wordt de nieuwe variant van de interventie uitgetest

Onze aanpak is innovatief omdat we Zicht op Evenwicht, met behoud van de werkzame elementen, in co-creatie met oudere migranten op maat maken, en nieuwe elementen toevoegen voor een betere bereikbaarheid en participatie van oudere migranten. Zo worden vrijwilligers uit de migrantengroeperingen speciaal getraind om samen met de professionals als ‘mede-docent’ de groepscursussen te begeleiden.

De nieuwe aanpak wordt uitgetest in Amsterdam, in samenwerking met lokale migranten organisaties. Tijdens de implementatie van de nieuwe aanpak zullen zowel een proces- als een effectevaluatie worden uitgevoerd.

In dit project werken we samen met het Trimbos Instituut en het NOOM (Netwerk Organisaties van Oudere Migranten). Het project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds Nuts Ohra, RCOAK en het R&D fonds van de GGD Amsterdam.

[*] El Fakiri, F, Kegel AA, Schouten GM, Berns MPH. Ethnic differences in fall risk among community-dwelling older people in the Netherlands. Journal of Ageing & Health