Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jij en je gezondheid een groot succes!

12 januari 2017
-
Anouk Wisse

Op deze pagina - Jij en je gezondheid een groot succes!


Jij en je gezondheid (JEJG) is ontwikkeld om te zorgen dat jongeren en kinderen op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met jongeren en ouders in gesprek.

JEJG faciliteert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de uitvoering van de basistaken in het preventief gezondheidsonderzoek. JEJG betreft een werkwijze die uit verschillende onderdelen bestaat: een digitale screeningsvragenlijst, een persoonlijk gezondheidsprofiel met feedback boodschappen, een JGZ-uitslagen module, instrumenten voor nader onderzoek en een schoolgezondheidsprofiel.

Voortgezet onderwijs

Dit schooljaar wordt op het voortgezet onderwijs (vo) voor het tweede jaar gewerkt met Jij en je gezondheid (JEJG). De ervaringen zijn positief. Alleen al dit schooljaar is JEJG nu door bijna 25.000 leerlingen ingevuld. JGZ is tevreden over de inhoud en de vlotte risicotaxatie. Ook het planproces is dankzij JEJG en de koppeling met Kidos sterk vereenvoudigd. Daarom wordt JEJG doorontwikkeld voor het basisonderwijs en wordt vanaf begin 2017 een pilot gestart op het mbo.

Basisonderwijs

De doorontwikkeling van JEJG voor het basisonderwijs is in volle gang. Het voorbereidend onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over hoe JEJG optimaal kan worden ingezet bij het PGO 5 en PGO 10. Er is gesproken met scholen, met ouders, met kinderen en met JGZ professionals. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de inhoud van de vragenlijst en de vorm van de applicatie. Er wordt zorgvuldig in kaart gebracht welke aanpassingen er nodig zijn in de bedrijfsprocessen en uitvoeringspraktijk. Voorafgaand aan de implementatie zal een pilot plaatsvinden in Amsterdam en Amstelland.

Middelbaar beroepsonderwijs

Er gaat een pilot met JEJG op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) starten op het ROC op Maat West, een kleine mbo-school voor leerlingen zonder vmbo diploma. Er zijn veel leerlingen met een verzuimgeschiedenis en multiproblematiek. De verwachting is dat door een JEJG screening in de eerste klas leerlingen beter in beeld komen bij de jeugdarts, meer inzicht krijgen in hun sterke en zwakke kanten en zo nodig tijdig kunnen worden toegeleid naar preventieprogramma's en zorg. Uiteindelijk doel is dat minder leerlingen uitvallen.

JEJG gaat landelijk!

Ook GGD Drenthe, CJG Rijnmond en GGD Zaanstreek-Waterland werken met JEJG. We verwachten dat komend schooljaar meer GGD-en/CJG's gaan aansluiten. Er is een landelijke samenwerking met GGDGHOR Nederland en het NCJ. Bij de doorontwikkeling voor het basisonderwijs zijn ook meerdere GGD-en/CJG's betrokken.