Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Een tandenborstelhouder als cue to action

23 februari 2017
-
Merlin Jurg en Gusta Wachter

Op deze pagina - Een tandenborstelhouder als cue to action


Tandenborstel

Een tandenborstelhouder of sticker kan het tandenpoetsgedrag van kinderen verbeteren als het wordt gebruikt als cue to action. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de GGD Amsterdam.

Wat is een cue to action?

Een cue to action, ook wel een prompt, is een voorwerp waaraan een bepaald gedrag wordt gekoppeld. Bij het zien van het voorwerp, word je via een short-cut in de hersenen, geprikkeld om het gedrag uit te voeren. Het aanleren gaat veelal bewust, maar de uitvoering onbewust. In ons onderzoek kregen de kinderen een tandenborstelhouder of een sticker mee naar huis en leerden daarbij: 'als ik 's ochtends en 's avonds deze tandenborstelhouder/sticker zie, pak ik mijn tandenborstel om mijn tanden te poetsen.'

Wat zijn de resultaten?

Binnen het mondgezondheidsprogramma Trammelant in Tandeland is uitgetest of de tandenborstelhouder of sticker werkt als cue to action. Een in het oog springend resultaat is dat in 77% (n=48/62) van de gevallen de tandenborstelhouder daadwerkelijk in de badkamer werd opgehangen. Een eerste stap om als cue to action te kunnen werken. Dit was anders bij de stickergroep. In slechts 44% van de gevallen (n=14/32) belandde de sticker in de badkamer. Alleen de respondenten die de tandenborstelhouder of sticker op een zichtbare plek hadden geplaatst zijn meegenomen in de interventiegroepen. En wat bleek.... De kinderen met een cue (sticker en tandenborstelhoudergroep bij elkaar genomen) poetsten significant vaker hun tanden dan de kinderen zonder cue. De stickergroep deed het het beste. De tandenborstelhoudergroep liet geen significant verschil zien ten opzichte van de controlegroep, maar wel een positieve richting. Aangezien de tandenborstelhouder beter werd gewaardeerd door de kinderen en ouders en vaker op een zichtbare plek beland, lijkt dit een interessante manier om het tandenpoetsgedrag van kinderen te bevorderen. Tevens liet het onderzoek zien dat 40% van de kinderen niet de hele week twee keer per dag zijn of haar tanden poetst. Reden genoeg om aandacht te blijven besteden aan mondgezondheid.

Iets over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn de ouders van de Trammelant in Tandenland-scholen verdeeld in drie groepen: 1) tandenborstelhoudergroep, 2) stickergroep en 3) controlegroep. Aan de ouders is op twee momenten gevraagd naar het tandenpoetsgedrag van hun kinderen. De scores van de tandenborstelhouder- en stickergroep zijn vergeleken met een controlegroep. Het betrof een verkennend onderzoek. De onderzoeksgroepen waren klein (resp. n=48, n=14 en n=20). Dit betekent dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden op basis van deze resultaten en dat verder onderzoek nodig is om meer over de werking van een cue to action te kunnen zeggen.

Trammelant in Tandenland

Trammelant in Tandenland is een mondgezondheidsprogramma voor kinderen van groep 4 t/m 8 en hun ouders. Op school krijgen de kinderen korte (animatie)filmpjes te zien. Voor thuis krijgen ze een prentenboek en een cue to action mee. Voor meer informatie over Trammelant in Tandenland: www.trammelantintandenland.nl