Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Campagne in stadsdeel Zuid tegen overmatig alcoholgebruik onder jongeren

30 juni 2016
-
Aafke Beekhof

Foto: Edwin van Eis

Jongeren in Amsterdam-Zuid blijken meer alcohol en drugs te gebruiken dan de jeugd elders in de stad. 41 procent van de jongeren uit Zuid zegt "wel eens" alcohol gedronken te hebben, tegen gemiddeld 28 procent over de hele stad. Dat blijkt uit het E-MOVO-onderzoek* van vorig jaar, uitgevoerd onder tweede- en vierdeklassers van het Voortgezet Onderwijs door de GGD Amsterdam. Op basis van cijfers uit het onderzoek is stadsdeel Zuid een campagne gestart die bovenmatig genotmiddelengebruik onder jongeren moet tegengaan.

Want, zegt stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66), "dit is niet het lijstje waar je bovenaan wilt staan". De woorden 'preventief' en 'weerbaarheid' staan centraal in de campagne. De jongeren in Zuid en hun ouders, zijn lastig bereikbaar voor hulpinstellingen "Ze staan niet open voor jongerenwerkers. Het is een andere sociale klasse. Ze willen het zelf oplossen. En daarom moeten het stadsdeel en zijn partners - Jellinek, GGD Amsterdam, jeugdorganisatie Streetcornerwork en Jongerenwerk - extra manieren vinden om ook deze doelgroep te bereiken, zegt hij".  Een voorbeeld daarvan is een lezing voor ouders van neuropsycholoog Jelle Jolles over het puberbrein en de schadelijke effecten van alcohol, die 21 april jl. plaatsvond in de Rode Hoed in Amsterdam. "Met zo'n locatie en neuropsycholoog bereik je deze ouders in Zuid beter", aldus Capel. De avond was uitverkocht (Bron interview: NRC 18 mei 2016 - Doortje Smithuijsen & Daan Borrel).

In totaal deden 11.016 Amsterdamse middelbare scholieren mee aan het onderzoek, van wie 1.364 afkomstig uit stadsdeel Zuid. Op de 'alcoholvragen' scoren de jongeren uit Zuid zonder uitzondering hoger dan gemiddeld. Op de vraag of ze recentelijk alcohol gedronken hebben, zegt 27 procent van de jongeren uit Zuid "ja": 10 procent meer dan gemiddeld in Amsterdam. Ook binge drinken - meer dan vijf drankjes achter elkaar - is bij Zuid-jongeren populairder dan in de rest van Amsterdam: 17 procent heeft dat onlangs nog gedaan, tegenover 11 procent gemiddeld.

*Sinds schooljaar 2015-2016 is de E-MOVO vervangen door Jij en je gezondheid. Jij en je gezondheid is een methode om de sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Met Jij en je gezondheid worden risicogedragingen en problemen op tijd gesignaleerd en kunnen jongeren passend begeleid en geholpen worden.

Zie voor meer informatie: http://www.jijenjegezondheidinfo.nl/