Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Meekijken met Thera Knopperts

8 juni 2016
-
Milou Koldijk

Op deze pagina - Meekijken met Thera Knopperts


Thera Knopperts

In deze nieuwe rubriek lopen we een week mee met een medewerker van de afdeling EGZ. Zo krijgt u een kijkje in de keuken van onze werkzaamheden. Deze keer kijken we mee met Thera Knopperts. Zij is adviseur Gezondheid & Leefstijl bij de doelgroep jeugd en houdt zich voornamelijk bezig met Hart & Ziel en de Gezonde School.

Even voorstellen

Naam Thera Knopperts
Leeftijd 36 jaar
Bij EGZ sinds 4 jaar
Werkaamheden
Specialisatie Psychosociale gezondheid

Kun je ons eerst iets vertellen over Hart & Ziel?

Jazeker. Ongeveer 7 jaar geleden heeft EGZ Hart & Ziel ontwikkeld. Het doel van Hart & Ziel is kinderen met een verhoogde kans op psychosociale problemen actief op te sporen, te ondersteunen en zo nodig effectieve preventieve hulp te bieden. Basisschoolleerkrachten vullen elk jaar een vragenlijst in: de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, red.). Zo worden emotionele- , gedrags- en sociale problemen gesignaleerd. Maar ook de sterke kanten van het kind worden in kaart gebracht. Inmiddels zijn er ongeveer 80 scholen in Amsterdam die met Hart & Ziel werken.

En waar moeten we aan denken bij de Gezonde School?

De Gezonde School is een landelijk initiatief van het RIVM. De aanpak stimuleert scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen. Het doel is dat scholen kiezen voor één of meerdere gezondheidsthema's om langdurig mee aan de slag te gaan. Hierbij worden vijf pijlers meegenomen die belangrijk zijn voor een integrale aanpak: signaleren, educatie, omgeving, ouders en beleid. Scholen krijgen hierbij advies van de regionale GGD. Ook van ons dus.

Wil je ons nu mee laten kijken naar hoe jouw werkweek er zoals uitziet?

Graag!

Maandag: Overleg met het team psychosociaal

Iedere twee weken overleg ik met mijn collega's Adèle Diepenmaat en Milou Koldijk. Hierbij bespreken we onder andere welke nieuwe functionaliteiten we graag aan Hart & Ziel willen toevoegen. Sinds deze maand hebben we bijvoorbeeld een nieuw groepsoverzicht gemaakt voor leerkrachten. Zij kunnen nu nog duidelijker zien welke kinderen in hun klas ondersteuning nodig hebben en hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Daarnaast zijn we bezig om een sociale netwerkanalyse te ontwikkelen. Hiermee krijgen leerkrachten inzicht hoe hun leerlingen zich sociaal tot elkaar verhouden en in hoeverre er gepest wordt in de klas.

Dinsdag: Adviesgesprek bij de 5e Montessori Watergraafsmeer

Adviesgesprek bij 5e Montessori WatergraafsmeerAls een school klaar is met het invullen van de SDQ in Hart & Ziel ga ik met de intern begeleider van de school om tafel om de resultaten te bespreken. Vaak sluit ook de ouder- en kindadviseur aan. Samen bekijken we welke problemen er spelen op de school, welke aanpak in de klas de leerlingen nodig hebben en of er misschien (preventieve) zorgprogramma's ingezet moeten worden. Denk hierbij aan SPRINT voor kinderen met gedragsproblemen of VRIENDEN voor kinderen met angstig en somber gedrag (zie ook www.jeugdpreventiewijzer.nl red.)

Woensdag: Training Aanpak in de Klas

Om leerkrachten wegwijs te maken in Hart & Ziel geef ik de training Aanpak in de Klas. Scholen die met Hart & Ziel werken kunnen deze gratis training aanvragen. Tijdens de training leren leerkrachten hoe ze de resultaten van de SDQ kunnen interpreteren en hoe ze hier zelf mee aan de slag kunnen gaan in de klas. Bijvoorbeeld door het maken van een handelingsplan gedrag voor leerlingen die dit nodig hebben.

Donderdag: Hart & Ziel themabijeenkomst

Anton Horeweg presentatieIeder jaar wordt er voor scholen die met Hart & Ziel werken een themabijeenkomst georganiseerd. Dit jaar is het thema: preventie van gedragsproblemen in de klas. Ik ben heel blij dat gedragsspecialist, leerkracht en schrijver Anton Horeweg een lezing en workshop heeft willen geven op deze middag. Hij is erg inspirerend en bevlogen. Tijdens de middag is hij ingegaan op verschillende vragen. Wat is nu precies probleemgedrag? Hoe kun je dit gedrag voorkomen? En hoe ga je aan de slag met kinderen die probleemgedrag vertonen?

Vrijdag: Voorbereiden gesprek Gezonde School

Volgende week ga ik bij een middelbare school langs voor een gesprek voor de Gezonde School. Leerlingen van deze school hebben Jij en Je Gezondheid ingevuld. Hierin krijgen zij onder andere vragen over hun gedrag op het gebied van genotmiddelen, voeding, beweging en of ze lekker in hun vel zitten. De school krijgt een anonieme schoolrapportage van de uitkomsten. Samen met de jeugdverpleegkundige, de directeur en de zorgcoördinator ga ik deze cijfers bespreken. Daarnaast zetten we tijdens het gesprek op een rijtje wat de school allemaal al doet op het gebied van gezondheid en waar ze graag extra aandacht aan zouden willen besteden. Door alvast de rapportage van Jij en Je Gezondheid te bekijken ben ik goed voorbereid.

Dank je wel voor dit kijkje in de keuken, Thera. Nog een laatste vraag om af te sluiten: Waar haal je de meeste voldoening uit als adviseur Gezondheid & Leefstijl?

Ik vind het heel belangrijk om zinvol werk te doen. Echt het gevoel te hebben bij te dragen aan de gezondheid van kinderen. Daarom haal ik de meeste voldoening uit de samenwerking met de scholen. Door een goede relatie met een school op te bouwen kan ik zelf van dichtbij zien wat ons werk voor positieve invloed heeft op de sociaal-emotionele gezondheid van leerlingen op school.

Heeft u nog vragen?

Thera Knopperts is te bereiken via tknopperts@ggd.amsterdam.nl

Meer weten over Hart & Ziel? Kijk op www.hartenzielmonitor.nl
Meer weten over de Gezonde School? Kijk op www.gezondeschool.nl
Meer weten over Jij en Je Gezondheid? Kijk op www.jijenjegezondheidinfo.nl