Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Netwerkgroep LHBT (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel en Transgender) voor specifieke psychosociale zorg in Amsterdam

14 juni 2016
-
Stephan Cremer & Claudia Verhagen

Op deze pagina - Netwerkgroep LHBT (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel en Transgender) voor specifieke psychosociale zorg in Amsterdam


20113-026_IAmsterdam-Rainbow_1apr2016_E_v_Eis

In Amsterdam is er een netwerkgroep die zich inzet voor zichtbare, toegankelijke en deskundige LHBT specifieke psychosociale zorg. De afdeling EGZ van de GGD Amsterdam nodigt deze netwerkgroep eens per jaar uit om samen oplossingen te vinden voor knelpunten. De netwerkgroep houdt zich bezig met o.a. de digitale sociale kaart van de GGD Amsterdam, het waarborgen van LHBT vriendelijkheid en specifieke kennis van LHBT hulpverlening en stelt de diversiteit binnen bestaande zorgnetwerken aan de orde. Ook geeft de netwerkgroep aandacht aan LHBT- jongeren en aan transgenders met een migratieverleden en aan LHBT-vluchtelingen.

Wat was de aanleiding voor deze netwerkgroep?

In 2011 is door de GGD Amsterdam onderzoek gedaan naar de vraag hoe lesbische, homoseksuele en biseksuele Amsterdammers minderheidsstress ervaren*. Het onderzoek laat zien dat veel Amsterdammers binnen deze groep geen minderheidsstress ervaren. Echter, er is ook een groep Amsterdammers die hun geaardheid niet helemaal accepteert, een groep die vaak met stressvolle situaties wordt geconfronteerd zoals geweld en een groep bij wie depressieve- en angstklachten vaker voorkomt. Ook de Amsterdamse Gezondheidsmonitor (2012) laat zien dat drie op de tien lesbische en biseksuele Amsterdamse vrouwen en homoseksuele mannen zich gediscrimineerd voelt (onder Amsterdammers is dat gemiddeld een op de vijf). Daarnaast blijkt dat 14% van deze groep aan zelfdoding heeft gedacht (onder Amsterdammers is dat gemiddeld 7 %) en rapporteren lesbische en biseksuele vrouwen vaker dan heteroseksuele vrouwen ernstige psychische klachten.

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft EGZ in 2012 onderzocht of 'vraag en aanbod' rond LHBT specifieke hulpverlening matchen **. Het blijkt dat dit in grote lijnen wel het geval is, maar er zijn zeker nog belangrijke aandachtspunten zoals:

  • het beperkt aantal lesbische LHBT -specifieke hulpverleners terwijl de vraag groot is,
  • het onvoldoende aanbod in gespecialiseerde hulpverlening voor transgenders,
  • de vergrijzing onder LHBT gespecialiseerde hulpverleners,
  • de onvoldoende bekendheid van het bestaan van LHBT -specifieke hulpverlening voor zowel Amsterdamse LHBT's als professionals.

Naar aanleiding van deze resultaten is de netwerkgroep LHBT in 2012 opgericht.

Wie nemen deel aan het netwerk?

Psychotherapeuten, psychiaters, coaches, counselors, maatschappelijk werkers, LHBT organisaties (COC, Secret Garden) en andere RvE's van de Gemeente Amsterdam (OJZ, diversiteit) en de GGD Amsterdam (regie).

Wat wordt besproken op de bijeenkomsten

De agenda voor de bijeenkomsten stelt de GGD Amsterdam samen met enkele netwerkleden op. De laatste netwerkbijeenkomst was in januari van dit jaar. In de bijeenkomst is gesproken over de vraag hoe je het LHBT aanbod kunt differentiëren en je de persoon kunt doorverwijzen naar passende hulp. Dit werd aan de hand van casuïstiek besproken. LHBT asielzoekers en vluchtelingen uit Syrië en Pakistan waren aanwezig en vertelden hun schrijnende verhalen. Ze lieten de lacune zien in de hulp op asielzoekerscentra en hoe moeilijk het is om als asielzoeker wegwijs te zijn in het LHBT specifieke hulpaanbod in Amsterdam. De samenwerking met de Centrale Opvang Asielzoekers moet op dit punt zeker worden versterkt.

* Gwen van Husen, Henny Bos, Stephan Cremer (2012) Minderheidsstress bij homoseksuele, lesbische en biseksuele Amsterdammers. Tijdschrift voor Seksuologie. TvS (2012) 36-4, 250-258

** Gwen van Husen, Tim Savenije (2013): LHBT - specifieke hulpverlening in Amsterdam: Inventarisatie van psychosociale hulpverlening in Amsterdam 2012