Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Overgewicht bij Amsterdamse kinderen zet daling in

15 juni 2016
-
Ilona Steenkamer

Op deze pagina - Overgewicht bij Amsterdamse kinderen zet daling in


In Amsterdam is tussen 2012 en 2014 het percentage én aantal te zware kinderen gedaald. Dat blijkt uit de outcome monitor 2016 van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). In deze jaarlijkse rapportage houdt de GGD Amsterdam bij hoe de BMI (body mass index) van kinderen in Amsterdam zich ontwikkelt. Zij worden gewogen en gemeten op 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarige leeftijd.

Naar schatting is het percentage kinderen van 2 t/m 18 jaar met overgewicht in Amsterdam in deze periode gedaald van 21% naar 19%. Ondanks dat de bevolking is toegenomen, zien we ook in absolute aantallen een afname: van ruim 27.000 naar ruim 25.000 kinderen met overgewicht. Met deze ontwikkeling beweegt Amsterdam zich richting het landelijk gemiddelde. In 2012 had Amsterdam een achterstand van 8% (21% in Amsterdam versus 13% landelijk). In 2014 was deze achterstand verkleind naar 6% (19% in Amsterdam versus 13% landelijk).

Trends

Onder alle schoolgaande kinderen zien we een significante daling van overgewicht dan wel obesitas in de periode 2012-2014:

  • Bij 5-jarigen daalde het percentage obesitas van 4,3% naar 3,3%
  • Bij 10-jarigen daalde het percentage overgewicht van 19,2% naar 17,4%
  • Bij 14-jarigen daalde het percentage obesitas van 6,2% naar 5,5%
  • Bij 16-jarigen daalde het percentage overgewicht van 16,7% naar 15,3%

Onder 2- en 3-jarigen is in dezelfde periode geen significante trend waargenomen. Dit geldt niet voor 2- en 3-jarige kinderen van Marokkaanse herkomst. Onder hen zien we wel een significante daling in het percentage obesitas (van 2,6% naar 2,0%).

Invloed van herkomst

Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen kinderen uit verschillende herkomstgroepen. Van de kinderen met overgewicht en obesitas is de meerderheid van niet-westerse herkomst. Overgewicht en obesitas komen relatief het meeste voor bij Turks-Amsterdamse 10,-, 14- en 16-jarigen. Ondergewicht komt relatief vaak voor bij Surinaams-Amsterdamse 2- en 3-jarige kinderen. In de periode 2012-2014 is onder 5- en 10-jarige Amsterdammers het percentage obesitas gedaald in de Nederlandse en Marokkaanse herkomstgroep (respectievelijk van 2,1% naar 1,4% en van 8% naar 6,6%).

Invloed van sociaal-economische status

In het algemeen geldt: hoe lager de sociaal-economische status (SES) van kinderen, hoe hoger het percentage kinderen met overgewicht of obesitas. Dit betekent ook dat in de lagere SES-groepen de grootste winst te behalen valt. In deze rapportage zien we dan ook alleen bij de lagere SES-groepen significante dalingen in de percentages overgewicht en obesitas. Bij basisschoolleerlingen met een gemiddelde SES zien we een daling in het percentage overgewicht in de periode 2012-2014 (van 15,7% naar 13,9%) en bij basisschoolleerlingen met een zeer lage SES zien we een daling in het percentage obesitas (van 7,9% naar 6,5%).

De problematiek van overgewicht en obesitas bij kinderen wordt al langer onderkend en aangepakt. In 2013 startte de gemeente een integrale aanpak: de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Vele partijen werken met de gemeente samen aan preventie bij kinderen die een gezond gewicht hebben en aan zorg voor kinderen die te zwaar zijn. Doel van de aanpak is om het aantal kinderen met overgewicht en obesitas in Amsterdam terug te dringen, met als uiteindelijk streven: alle Amsterdamse kinderen en jongeren op gezond gewicht. De daling is het aantal kinderen met overgewicht die we nu zien, is dan ook een stap in de goede richting.

Het volledige rapport van de outcome monitor is te downloaden op de site van de AAGG.