Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wijzer met de Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+

28 juni 2017
-
Marjo de Vet

Vers van de pers: Signaleringswijzer psychosociale problematiek voor volwassenen van 18 jaar en ouder. De GGD Amsterdam heeft in samenwerking met Arkin en Prezens de Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+ ontwikkeld. Wat was de aanleiding om dit instrument te ontwikkelen, door wie en waarvoor wordt de wijzer gebruikt? Michaela Schönenberger (rechts op foto) en Francisca Flinterman (links op foto) van de GGD Amsterdam, afdeling EGZ geven antwoord.

Wat was de aanleiding dat jullie aan de slag gingen met de ontwikkeling van de signaleringswijzer?

"Veel inwoners van Amsterdam hebben lichte psychische- en/of eenzaamheidsklachten. Een groot gedeelte van deze mensen zijn echter niet in beeld bij formele of informele hulpverleners" geeft Michaela aan. "Je wilt natuurlijk dat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden zodat erger voorkomen kan worden, de kwaliteit van leven verbetert en het aantal crisissen vermindert. Er was naast de bestaande (vroeg)signaleringsinstrumenten die bijvoorbeeld angst, depressie of eenzaamheid signaleren, behoefte aan een instrument om bij een ‘niet- pluisgevoel’ te gebruiken. Een instrument dat door zowel professionals als vrijwilligers gebruikt kan worden. We werken al heel lang nauw samen met Arkin en Prezens als het gaat om de preventie van psychische klachten. We hebben eind 2015 de handen ineen geslagen en een  nieuw instrument ontwikkeld dat nu klaar is voor implementatie".

Voor wie is de signaleringswijzer?

"De wijzer is voor degene die werkt met mensen die risico lopen op het ontwikkelen van psychosociale klachten zoals somberheid, angst en eenzaamheid. Hij is geschikt voor zowel vrijwilligers als professionals die baat hebben bij meer kennis en expertise op dat gebied. Je kunt denken aan thuiszorg- en welzijnsmedewerkers en klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen".
De wijzer helpt om signalen te herkennen van (beginnende) psychosociale klachten, deze bespreekbaar te maken en vervolgens de juiste actie te ondernemen, passend bij de rol die iemand heeft. Hij is niet bedoeld om mensen te screenen of om diagnoses te stellen".

Hoe werkt de signaleringswijzer, kan iedereen hem gebruiken?

"Er is een training ontwikkeld. Tijdens de training leer je hoe je de wijzer gebruikt". De signaleringswijzer wordt uitsluitend verstrekt tijdens zo’n training. "Je wilt niet dat iemand de wijzer onjuist interpreteert en tot de verkeerde conclusies komt", legt Francisca uit.
Een ‘niet- pluisgevoel’ wordt lang niet altijd bespreekbaar gemaakt want wat moet je er vervolgens mee? Je leert tijdens de training met mensen in gesprek te gaan en over de handelingsverlegenheid heen te stappen. Ook leer je in een gesprek de ander de ruimte te geven om zich open te stellen. Het doel is iemands kracht aan te spreken en samen te kijken wat degene zelf kan en waar hulp bij nodig is. In de communicatie leer je bijvoorbeeld dat je liever niet zegt "Ik zie dat je depressief bent" maar "Ik hoor dat je in de ochtend niet uit bed kan komen, dat je slecht slaapt, klopt dat?"
Uiteindelijk willen we dat mensen op de juiste plek terecht komen en dat vrijwilligers en professionals zich ondersteund voelen in hun rol als signaleerder".
Deze training wordt gegeven door preventiewerkers van Arkin en Prezens en duurt gemiddeld 3 uur.
Er wordt gebruik gemaakt van een handleiding waarin middels casuïstiek uitgelegd wordt hoe je de wijzer gebruikt. Deze handleiding krijg je na de training mee.

Hoe is het ontwikkelingsproces gegaan?

"De samenwerking was erg goed, er was veel enthousiasme om dit samen te doen" vertelt Michaela. "Vanaf het begin was het helder wat we wilden. Vooraf had ik niet gedacht dat we er zoveel tijd voor nodig zouden hebben maar nu ik terug kijk is het logisch. We hebben tussendoor professionals en niet professionals verschillende elementen laten testen. Het was stimulerend te merken dat de testers ook enthousiast waren. Taal was een van de testonderdelen. Hoe zorg je dat bij het gebruik van bepaalde woorden, iedereen hetzelfde voor ogen heeft? Ook de lay-out is getest. Uiteindelijk wil je een product waarmee iedereen kan werken".

Gaan jullie nog monitoren?

"We willen uiteraard volgen wat de wijzer toevoegt", geeft Francisca aan. "Hiervoor hebben we nog geen vast plan maar je kunt denken aan het evalueren van de training, waarbij we bijvoorbeeld navragen bij gebruikers of zij beter in staat zijn om een gesprek aan te gaan. Het instrument past volgens mij ook in een breder spectrum, je kunt het als onderdeel van andere cursussen of screeningsmomenten aanbieden. We hebben hierover nog plannen genoeg die we gaan uitwerken. De trainingen lopen in ieder geval nog dit jaar en afhankelijk van behoefte en middelen ook daarna nog".

Meer informatie

http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/psychosociale/signaleringswijzer/

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met een van de ontwikkelaars. Voor Nieuw-West en Zuid met Rian van Erp (r.vanerp@prezens.nl) of voor overige stadsdelen met Mhamed El Ouafrassi (mhamed.el.ouafrassi@puntp.nl