Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Mijn ZRM klaar voor gebruik!

23 februari 2016
-
Leonie Klaufus

Logo Mijn ZRM

Vanaf nu kunnen volwassen cliënten in het sociaal domein zelf hun mate van zelfredzaamheid meten met Mijn ZRM. Mijn ZRM is een meetinstrument dat zelfredzaamheid meet op elf belangrijke gebieden in het dagelijks leven, zoals financiën, huisvesting of lichamelijke gezondheid. Daarnaast stimuleert Mijn ZRM cliënten om hun beleving van hun situatie per gebied te beschrijven. Hierdoor versterkt Mijn ZRM de zelfstandigheid van cliënten in het hulpverleningsproces.

Wat is Mijn ZRM?

Mijn ZRM (Mijn Zelfredzaamheid-Matrix) is een webapplicatie die bestaat uit stellingen. De stellingen gaan over hoe een cliënt op dit moment functioneert op een bepaald gebied. De cliënt geeft aan in welke stellingen hij/zij zich het meeste herkent. De combinatie van aangeklikte stellingen leidt tot een score van 1 tot 5 op de elf gebieden. Daarbij staat 1 voor 'Zeer zorgelijke situatie' en 5 voor 'Zeer zelfredzaam'. Daarnaast zijn per gebied vrije tekstvelden beschikbaar. Daar kan de cliënt beschrijven hoe hij/zij zelf vindt dat het gaat op dat gebied.

Waarom is Mijn ZRM ontwikkeld?

Vanuit de praktijk was de vraag naar een zelfrapportage-versie van de ZRM groot. De ZRM is een beoordelingsinstrument voor hulpverleners, dat onder andere gebruikt wordt om een hulpverleningsproces op te baseren. Cliënten hebben het recht om zo veel mogelijk mee te beslissen over vervolgstappen in de hulpverlening. Het gebruik van Mijn ZRM vergroot de autonomie van de cliënt in het hulpverleningsproces, want Mijn ZRM:

  • laat een cliënt nadenken over zijn eigen situatie;
  • bereidt een cliënt voor op een hulpverleningsgesprek;
  • laat cliënt en hulpverlener dezelfde "taal" spreken;
  • sluit aan bij een hulpverlening waarin de cliënt centraal staat;
  • maakt visieverschillen zichtbaar tussen de cliënt en de hulpverlener die de ZRM invult.

Mijn ZRM geen vervanging van ZRM

Mijn ZRM is gebaseerd op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) die al langere tijd in gebruik is door hulpverleners. Mijn ZRM hanteert een zelfde indeling in domeinen en scores als de ZRM. Daarbij zijn sommige domeinnamen aangepast om de inhoud voor cliënten duidelijk te maken. Toch is Mijn ZRM geen vervanging van de huidige ZRM. Er is nog onvoldoende onderzocht voor welke doelgroepen Mijn ZRM wel en niet geschikt is en in hoeverre het instrument daadwerkelijk zelfredzaamheid meet. Daarvoor loopt op dit moment een onderzoek.

Privacy gewaarborgd

Uiteraard wordt de privacy van de cliënten in de webapplicatie gewaarborgd; de antwoorden komen alleen terecht op een goed beveiligde server van de GGD Amsterdam.

Testers gezocht

Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar hulpverleners en hun cliënten die de ZRM en de nieuwe Mijn ZRM invullen. Wilt u meedoen? Geeft u zich dan op bij de onderzoeker van de GGD Amsterdam Leonie Klaufus, lklaufus@ggd.amsterdam.nl De resultaten van dit onderzoek verwerken wij in een volgende versie van Mijn ZRM.

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig geworden naar Mijn ZRM? Kijk op www.mijnzrm.nl en vul Mijn ZRM in.