Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuw project om gezonde slaap te stimuleren

28 april 2016
-
Vincent Busch

Op deze pagina - Nieuw project om gezonde slaap te stimuleren


sleeping-1311784_1920

Een gezonde slaap speelt een belangrijke rol bij de gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Helaas is het slaappatroon van kinderen de afgelopen decennia wereldwijd verslechterd. Daarom gaat de GGD Amsterdam samen met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, de VU en het VUmc starten met het ontwikkelen van een interventie om gezond slapen te stimuleren.

Gezond slapen, wat is dat nou?

Met een 'gezonde slaap' wordt bedoeld dat een kind voldoende uren slaapt per nacht, een juist slaapritme heeft en dat de slaap van goede kwaliteit is. Kinderen die niet goed slapen lopen een verhoogd risico op allerlei gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en gedragsproblemen. Maar ook leerprestaties kunnen negatief worden beïnvloed door ongezond slapen. De combinatie van een verslechterd slaappatroon in de afgelopen jaren en de negatieve effecten op gezondheid maakt het van groot belang om bij jeugd preventief te interveniëren om een gezonde slaap te stimuleren.

From scratch to pilot

Uit de literatuur is nog weinig bekend over slaapinterventies. In Nederland bestaan er momenteel geen kant en klare effectieve programma's om gezond slapen te stimuleren. Een mooie uitdaging dus om hier de eerste stappen in te gaan zetten! De te ontwikkelen slaapinterventie gaat zich richten op kinderen van 2 tot 12 jaar. Om tot een interventie te komen zal er gebruik worden gemaakt van Intervention Mapping, wat ook aan de basis stond van programma's als Voor je het weet zijn ze groOt en Lang Leve de Liefde. Deze methodiek betreft een protocol om een effectieve en evidence-based interventie te ontwikkelen. De planning is dat de interventie in 2018 als pilot gaat starten in Amsterdam.

Wie bemoeit zich ermee?

Het project wordt mede gefinancierd vanuit Sarphati Amsterdam. Het project zal worden uitgevoerd door Vincent Busch, Irene Harmsen, Marcel van der Wal (afdeling EGZ, GGD Amsterdam), Maartje van Straalen (VU), Mai Chin A Paw (Vumc) en een nog aan te stellen onderzoeker in opleiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Busch: vbusch@ggd.amsterdam.nl of via 06-83645969.