Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Tien vragen aan Petra van Tiggelen

28 april 2016
-
Aafke Beekhof

Petra van Tiggelen

Vanaf 1 januari 2016 heet onze afdeling EGZ:
Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie.
Tijd om de programmamanager Digitale Zorginnovatie 10 vragen te stellen over de nieuwe pijler binnen onze afdeling: zorginnovatie.

1. Waarom zorginnovatie?

Innoveren is belangrijk voor elke organisatie. Stilstand is achteruitgang, ook voor GGD-en. Het is belangrijk dat we door zorginnovaties de kwaliteit van de (preventieve) zorg verbeteren en beter aansluiten op de leefwereld en behoeften van de klant. Zorginnovatie draagt bij aan een efficiëntere organisatie van betaalbare preventieve zorg. Wil je de beste zorg blijven bieden, dan moet je vernieuwen.

2. Kan je een voorbeeld geven van zorginnovatie?

Het is landelijk beleid dat e-health steeds belangrijker wordt. Als GGD moeten we daar stappen op nemen. Dit doen we bijvoorbeeld met de GGD appstore. Dit houdt in dat we gezondheidsapps opsporen, ze onderzoeken, voorzien van een vignet en publiceren in de appstore. Vernieuwend hieraan is dat we geen randomized controlled trials uitvoeren op deze apps. Het is niet alleen onbetaalbaar, maar ook de omloopsnelheid en levensduur van gezondheidsapps verhouden zich niet tot die vorm van onderzoek. Wél weten we als GGD uit de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen wat hout snijdt en wat niet. De vignetten zijn dus gebaseerd op een toetsing van werkzame ingrediënten van de app.

3. Wat is er bijzonder aan de Appstore?

Het is heel bijzonder dat wij als GGD zelf websites bouwen en apps ontwikkelen, maar er geen effectonderzoek naar doen en er publiekelijk geen mening over hebben. Alle 25 GGD-en werken samen rondom de Appstore: ik trek dit landelijk. Het dwingt je te begeven in de nieuwe wereld en een nieuwe vorm van onderzoek, en daar een speler in te worden. En je merkt dat het een gouden greep is, want nogal wat partijen zoals het RIVM, Pharos en de NCPF willen samenwerken en aansluiten. Als je relevant wilt zijn en blijven als GGD, dan zul je je ook op dat terrein van consumenten e-health moeten begeven. Data zijn het nieuwe goud. Het is niet onmogelijk dat als je 'data' (door middel van selftracking) levert of gezond leeft, je op termijn korting zou kunnen krijgen op je ziektekostenverzekering.

4. Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van zorginnovatie?

E-health wordt belangrijker. De burger wil steeds meer eigen regie. Dat wordt ook geparachuteerd door het kabinetsbeleid. Bovendien is de burger een stuk mondiger geworden, die eist zijn recht op eigen regie en zelfbeschikking op. Volkomen terecht en dat vind ik een grote motor. De zorgkosten moeten daarnaast in de hand gehouden worden. Wat je ziet is dat de technologie momenteel heel hard gaat en de digitale ontwikkelingen exponentieel toenemen. Digitale innovaties in de zorg moeten gericht zijn op het versterken van klantgerichte dienstverlening, het ondersteunen van eigen kracht en zelfregie van de burger en op het verhogen van de effectiviteit van onze diensten.

5. Binnen deze ontwikkelingen, welke kansen zie je dan voor de GGD?

Geredeneerd vanuit mijn functie: de vlucht naar voren nemen, de nieuwe tijd omarmen en kijken waar je kunt samenwerken. De digitale dienstverlening op orde brengen, kijken of de klant via verschillende kanalen goed contact met je kan maken. Dat je heel erg die zelfregie en zelfzorg ondersteunt. Probeer gewoon heel goed te luisteren naar de burger en meerdere kanalen te bieden waarop hij of zij jou kan bereiken.

6. Hoe zorg je dat álle Amsterdammers meeprofiteren van zorginnovatie?

Hoe bereik je nou diegene die het niet interessant vinden? Die uitdaging blijft. Dat verandert niet, het heeft alleen andere vormen. En wat we wel weten is dat met digitale techniek of community deze mensen wellicht juist wel verleid kunnen worden. Je zult op zoek moeten gaan naar innovatieve manieren om die groep waar het eigenlijk voor bedoeld is geïncludeerd te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het wellicht door een aantal digitale oplossingen iets makkelijker wordt, omdat je ze echt medeproducent maakt. Bij publieke gezondheidszorg hoort ook het goed informeren, het ter beschikking stellen van en adviseren wat bruikbaar is.

7. Hoe zit het met de privacy?

Privacy is en wordt ook weer belangrijk. De klant wil bijvoorbeeld meer de baas zijn over zijn of haar afspraken en wil gemakkelijker contact kunnen leggen met zijn of haar behandelaar. Dus je moet chat hebben, whatsapp etc. Je kunt wel zeggen: "dat doen we niet, dat is niet veilig", maar dan ben je uitgespeeld. We weten allemaal dat de klant niet meer mailt maar liever whatsappt, maar wij mailen nog, want whatsapp is niet veilig. Dus nu gaan we met een beveiligde whatsapp-versie piloten, want dat is toch wat de klant wil. En artsen en hulpverleners onderling ook.

8. Is zorginnovatie alleen iets van EGZ?

Zorginnovatie is iets van alle afdeling van de GGD. Innovatie moet als het 't ware in het DNA van onze totale organisatie gaan zitten. Er zijn inmiddels al veel goede voorbeelden hiervan door de hele GGD-organisatie te vinden. EGZ kan hierin een belangrijke rol hebben, vanwege de ervaring met het ontwikkelen en onderzoeken van interventies. En omdat EGZ vanuit haar gezondheidsbevorderende rol ook direct contact heeft met professionals in het werkveld van preventie.

9. Je werkt al langer bij de GGD Amsterdam, maar je bent nu ondergebracht bij EGZ. Kun je in het kort vertellen wat jouw functie inhoudt?

In mijn functie draag ik bij aan de positionering van de GGD Amsterdam als partner, ontwikkelaar en uitvoerder van digitale dienstverlening en zorginnovaties. Dat komt neer op enkele projecten zelf initiëren, leiden, maar ook op een adviesfunctie. Mijn taak is het aanjagen, opsporen en verbinden van digitale zorginnovaties en deze goed te positioneren. Soms zijn er al goede initiatieven of diensten op de markt. Ik kijk dan hoe die bruikbaar zijn voor de GGD.

10. Hoe krijgen professionals overzicht van zorginnovaties binnen de GGD?

Goed punt. We moeten GGD innovaties meer in the picture zetten, juist ook intern. Vanzelfsprekend is er, vanuit mijn functie, een jaaragenda en zet ik mijn projecten in de projectenbank. We moeten wat vaker ook intern de innovaties aan elkaar presenteren via interne kennisdeling op TamTam, maar ook bijvoorbeeld tijdens meetings. Aantal jaren geleden organiseerde ik de goudgraversbijeenkomsten - waar innovaties onderling aan elkaar gepresenteerd werden. Het is goed om dat weer eens te agenderen.

Meer te weten komen over de digitale zorginnovaties van de GGD Amsterdam? Neem dan contact op met Petra van Tiggelen: pvtiggelen@ggd.amsterdam.nl of via het secretariaat van EGZ: 020-5555495.