Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Inspirerende Kick-off bijeenkomst 'Weten wat werkt in het Sociaal Domein'

31 oktober 2016
-
Annelies van Loon & Bouwine Carlier

Op deze pagina - Inspirerende Kick-off bijeenkomst 'Weten wat werkt in het Sociaal Domein'


Spirit of discovery

Op dinsdagochtend 11 oktober was het zover; de Kick-off van 'Weten wat werkt in het Sociaal Domein'. De Gemeente Amsterdam zet zich in voor de doorontwikkeling van evaluatieonderzoek binnen het Cluster Sociaal en het actief bijdragen aan kennisindeling. Met de Kick-off werden alle collega's binnen het Cluster Sociaal op de hoogte gesteld van deze ambitie en gevraagd bij te dragen aan de realisatie ervan.

Het werd een inspirerende bijeenkomst. Eric ten Hulsen, stedelijk directeur Cluster Sociaal en opdrachtgever, opende de ochtend en vertelde over de aanleiding van de opdracht en het belang van werken met een 'spirit of discovery'. Een gevoel of vermoeden van effectiviteit is niet voldoende. Enkel door nieuwsgierig te blijven en onderzoekend te werken verkrijgen we steeds meer inzicht en kunnen we de meerwaarde van ons werk onderbouwen. Boeiende presentaties en interessante, vernieuwende ideeën vanuit het publiek maakten deze Kick-off een succes.

Continue verbeteren

Saskia Keuzekamp, Teamleider Effectiviteit en Vakmanschap bij Movisie en bijzonder hoogleraar aan de VU Effectiviteit en Participatie, gaf als eerste gastspreker handvatten voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek binnen een sociaal maatschappelijke context en lichtte de discussie rondom evidence based werken in het sociaal domein toe. Om de werking van evaluatie onderzoek naar interventies in het sociaal domein helder te maken, maakte Saskia gebruik van het kwaliteitscyclus model van Tom van Yperen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen het enerzijds regelmatig aantonen van maatschappelijk resultaat, terwijl simultaan continue een cyclus gaande is om dat maatschappelijk resultaat te verbeteren. Daarna ging Saskia dieper in op evidence based practice, het verschil tussen 'evidence' en 'proof', alternatieven voor de 'gouden standaard; RCTs', en de inzet van kwalitatief onderzoek.

  

Pitches nieuw onderzoek

Ook werden twee mooie voorbeelden gepitched van evaluatie onderzoek. Sanne Pronk van Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) pitchte haar promotieonderzoek over School2Care. Hierin onderzoekt zij een intensieve 12-uurs aanpak om jongeren weer terug te laten keren naar school of werk. Dit vergelijkt ze met een 24-uurs aanpak bij adolescenten. De centrale vraag hierin is 'Welke aanpak voor wie?'. Gevolgd door Mariella Abrams over haar onderzoek binnen het project Stadsscholen020 Holendrecht, waar basisscholen ondersteund worden in de aanpak van de vele achterstanden die kinderen uit arme gezinnen ervaren. Hierbij is er aandacht voor de (rand)voorwaarden voor succesvol leren van deze kinderen.

Prikkelend verhaal

Rogier van Reekum, docent sociologie aan de Erasmus Universiteit, gaf als tweede gastspreker een vernieuwende blik op het inschakelen van wetenschappelijke kennis voor sociaal beleid. Allereerst gaf van Reekum aan dat gerandomiseerde en gecontroleerde studies (zogenaamde RCT's) in het medische veld zo belangrijk zijn geworden omdat het paste bij democratisering van de geneeskunde. RCT's waren nodig om de aristocratie van artsen te doorbreken. Vertaling naar het sociale domein bracht hem bij het belang van ontwikkeling van diagonale kennis; dit houdt in dat er geen algemeen geldende conclusies over sociaal beleid zullen komen. Het gaat er volgens van Reekum juist om dat professionals aan de hand van onderzoek steeds reflecteren op hun werk. Daarbij moeten mensen in de uitvoering de ruimte krijgen om in vakgemeenschappen hun kennis uit te wisselen.

  

Uitnodiging

Annelies van Loon, projectleider onderzoek sociaal domein, Gemeente Amsterdam bracht de zaal terug naar het hier en nu. Ze lichtte toe wat de ambitie is van het Cluster Sociaal, excellente dienstverlening, en hoe de GGD Amsterdam deze ambitie vertaalt naar concrete onderzoekacties. De GGD Amsterdam zal haar onderzoeksexpertise op het gebied van evaluatieonderzoek voor het hele Cluster Sociaal gaan inzetten. De vragen vanuit de praktijk en beleid zullen van groot belang zijn bij de stappen om kennisontwikkeling en kennisdeling te versterken. Dus werd het publiek vervolgens enthousiast uitgenodigd om met vragen uit de praktijk te komen. Ook verzoeken voor beleidsduiding van onderzoeksgegevens en ideeën voor nieuwe samenwerkingsverbanden zijn van harte welkom bij haar. Een mooi voorbeeld is een gezamenlijke inzet van G4 netwerken van WPI en GGD (G4-User) voor het indienen van een subsidieaanvraag 'vakkundig aan het werk', waar de uitvoeringspraktijk van kan profiteren.

En nu

Arnoud Verhoeff, afdelingshoofd EGZ, GGD Amsterdam en bijzonder hoogleraar, UvA, sloot de inspirerende Kick-off af. Hij schetste de behoefte aan het type onderzoek zoals van Reekum in zijn presentatie betoogt. Evaluatieonderzoek: niet on te rapporteren naar boven, maar wel heel dichtbij beleid en uitvoering met ruimte voor creativiteit en veranderbaarheid. Om te 'weten wat werkt' richten we ons, samen met beleid en uitvoering, op 1) het organiseren van kennisdeling, 2) het opbouwen van duurzame relaties tussen praktijk, beleid en onderzoek en 3) het tot stand te brengen van continue reflectie aan de hand van onderzoek.