Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

NIEUW: Jump-in nu ook op de voorschool!

31 oktober 2016
-
Aafke Beekhof

Op deze pagina - NIEUW: Jump-in nu ook op de voorschool!


De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht breidt het Jump-in project uit naar de voorscholen in Amsterdam. Het doel is dat voorscholen zo worden ingericht dat kinderen gezond eten en voldoende bewegen. In de eerste helft van 2016 is een pilot uitgevoerd. De eerste resultaten zijn positief. Daarom gaan we in schooljaar 2016-2017 verder met de uitrol over heel Amsterdam

Waarom de voorschool?

De voorschool bereidt kinderen van 2,5 tot 4 jaar voor op de basisschool. De verwachting is dat er veel winst behaald kan worden op het gebied van gezondheid door op jonge leeftijd gezonde gewoontes aan te leren. Ook zien we veel kansen om ouders van deze jonge kinderen te bereiken. De voorschool stemt gezondheidsbeleid en activiteiten zoveel mogelijk af met de basisschool. Zo ontstaat er een doorgaande lijn.

Belangrijke doelen

Met de aanpak op de voorschool streven we naar het behalen van 5 doelen. Deze doelen zijn gebaseerd op de 8 Amsterdamse doelen Gezond Gewicht:

  1. Een gezond voedingsbeleid
  2. Het stimuleren van actief bewegen en spelen
  3. Gezondheidsbeleid wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus van de organisatie
  4. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid op het gebied van gezondheid
  5. Samenwerking met de basisschool op het gebied van gezondheid

Hoe heeft de pilot eruit gezien?

In Amsterdam zijn verschillende welzijnsorganisaties verantwoordelijk voor de voorscholen. De pilot liep van januari tot en met september 2016 in samenwerking met 4 welzijnsorganisaties op 18 voorschoollocaties. De deelnemende organisaties kregen een Jump-in adviseur toegewezen die ze heeft begeleid bij het implementeren van gezondheidsbeleid. Op de voorscholen werden er op maat activiteiten ingezet om de doelen te behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan workshops voor ouders en pedagogisch medewerkers om draagvlak te creëren voor het voedingsbeleid. Daarnaast is de methodiek Beweegkriebels gebruikt zodat de pedagogisch-medewerkers de kinderen stimuleren om meer te bewegen en te spelen.

We gaan door!

De pilot was succesvol. Uit de evaluatie blijkt dat welzijnsinstellingen enthousiast zijn en het aanbod aansluit bij de medewerkers en kinderen op voorscholen. We gaan verder met alle voorscholen die verbonden zijn aan een Jump-in basisschool. Daarna breiden we samen met de welzijnsinstellingen uit naar de andere locaties. De ambitie is dat per 1 januari 2018 alle voorschoollocaties bezig zijn om een 'gezonde voorschool' te worden of dit al te zijn!