Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Professor Burgerschool behaalt als eerste speciaal onderwijs school het gezonde school themacertificaat Relaties & Seksualiteit

31 oktober 2016
-
Anne Ausema

keurmerk

Op de Professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw-West, een school voor leerlingen met een auditieve beperking wordt sinds drie jaar uitgebreid aandacht besteed aan seksuele vorming. 'Dat was nodig, omdat we merkten dat deze leerlingen kwetsbaar zijn en eerder risico lopen op seksueel misbruik', aldus Viola Laan en Annemieke Dekkers, teamleider en intern begeleider op de school. In augustus 2016 zijn de inspanningen beloond of zoals zij het noemen: 'De kers op de taart'. Zij kregen het Gezonde School themacertificaat Relaties en Seksualiteit toegekend. Hoe hebben zij dit traject aangepakt en wat adviseren zij andere scholen? Lees hier hun verhaal en tips voor in de praktijk!

Waarom hebben jullie gekozen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit? Wat was de aanleiding?

Wij zijn al drie jaar bezig om het thema relaties en seksualiteit binnen de school te implementeren. We waren al goed op weg, veel activiteiten liepen al op dit thema. Zo doen we jaarlijks mee aan de 'week van de Lentekriebels', de landelijke themaweek georganiseerd door Rutgers. We wilden deze activiteiten voornamelijk structureel in de school inbedden. De aanvraag van het vignet zorgde ervoor dat we een soort thermometer binnen de school konden houden. Waar staan we en wat doen we al? Daarnaast zorgde het ervoor dat het een vaste plek krijgt binnen de school, het maakt deel uit van je vaste onderwijsaanbod.

Wat heeft het jullie opgeleverd?

Viola: Omdat je samen een visie rondom het thema opstelt, een belangrijk onderdeel van de aanvraag voor het vignet, is je fundament veel steviger. Zo kan je ook gerichter in kaart brengen welke activiteiten aansluiten bij de visie en missie van de school.

Annemieke: Daarnaast krijg je door deze werkwijze veel meer een doorlopende leerlijn, in alle leerjaren wordt er aandacht besteed aan het thema. Omdat we nu drie jaar meedoen aan de week van de Lentekriebels zie ik dat de leerlingen die de week nu een aantal keren hebben meegemaakt groeien in hun ontwikkeling. En dat is natuurlijk geweldig om te zien.

Viola: Het is niet alleen in de week van de Lentekriebels een gespreksthema maar eigenlijk gedurende het hele schooljaar. Zo hebben we vragenboxen in de klassen staan waar leerlingen gedurende het gehele schooljaar anoniem een vraag in kunnen stoppen. Bij de aanvraag van het themacertificaat Relaties en Seksualiteit hebben we ervaren dat het ontzettend goed is om als team met elkaar te praten over het onderwerp. Daarnaast pak je het heel systematisch aan door middel van een preventiescan (een hulpmiddel voor structurele implementatie): je weet welke onderdelen je op orde moet hebben. Je maakt zichtbaar wat je al doet op school en uiteindelijk geeft de toekenning van het themacertificaat je eer voor je werk.

Door de toekenning van het themacertificaat zijn we enorm gemotiveerd geraakt om ook met andere thema's aan de slag te gaan. We hebben in de jaarplanning opgenomen dat we dit jaar het themacertificaat voor Bewegen en Sport aanvragen. Vervolgens willen we aan de slag met het thema Welbevinden en Sociale veiligheid.

Wat heeft jullie geholpen bij de aanvraag van het themacertificaat Relaties en Seksualiteit?

De ondersteuning vanuit de GGD hebben we als prettig ervaren, het is ontzettend fijn dat er één vast contactpersoon is die het gehele traject samen met je doorloopt. Zij kent de school waardoor de samenwerking erg prettig is. Deze ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat we inzichtelijk kregen wat er gebeuren moest. Natuurlijk is dat op de website www.gezondeschool.nl ook te vinden maar de ondersteuning zorgt voor concretisering van dit proces.

Hoe wordt er door scholen en ouders gereageerd op de toekenning van het themacertificaat Relaties & Seksualiteit?

Viola: Ik ben over dit thema ook geïnterviewd door Rutgers, het kennisinstituut van seksualiteit. De link van dit interview heb ik op Linkedin geplaatst om het onderwerp én de school te promoten. Hier kwamen erg veel leuke reacties op. Andere scholen zijn benieuwd hoe we het traject hebben aangepakt en wat er voor nodig is.

Annemieke: Ouders zijn heel blij dat we het thema Relaties & Seksualiteit op school bespreken. Ze vinden het belangrijk dat er niet alleen thuis over het onderwerp gesproken wordt, maar dat we als school hier in ondersteunen. Laatst sprak ik een moeder en zij vroeg of er dit schooljaar weer een interactieve ouderbijeenkomst 'Opvoeden met Liefde' wordt georganiseerd. Daar waren ouders ook heel enthousiast over.

Wat zou je andere scholen adviseren?

Onze belangrijkste tip aan scholen: breng goed in kaart wat je al doet op school met behulp van de preventiescan. Vervolgens kijk je welke onderdelen je nog mist of aan moet scherpen. De website van de gezonde school laat je zien welke andere scholen een themacertificaat hebben in Nederland. Maak gebruik van deze expertise! Scholen kunnen ons altijd benaderen om te horen hoe wij het traject hebben aangepakt. "Wij vinden het ontzettend leuk om scholen hierover te adviseren, zelf opnieuw het wiel uitvinden is zonde".