Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezondheidsbevordering door en voor vluchtelingen en asielzoekers

31 oktober 2016
-
Michaela Schönenberger

De GGD Amsterdam heeft opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat alle bewoners van de Asielzoekerscentra (AZC's) binnen de gemeente grenzen van Amsterdam de voor hen passende gezondheidszorg krijgen. EGZ wil in samenwerking met andere afdelingen van de GGD en verschillende partners in de stad bijdragen aan een betere gezondheid van deze groep.

Asielzoekerscentra in Amsterdam

In Amsterdam zijn 2000 plekken voor asielzoekers gepland voor de komende jaren. Het AZC aan de Wenckenbachweg opende 1 september 2016 haar deuren, inmiddels wonen er rond 400 asielzoekers en statushouders die erop wachten in Amsterdam gehuisvest te worden. De komende maanden zal het bewonersaantal gestaag toenemen. De tijd die bewoners op het AZC verblijven wil de GGD benutten om hun gezondheid op meerdere gebieden te bevorderen.

Thema's voor gezondheidsbevordering en empowerment

De extra taken die o.a. EGZ voor deze kwetsbare groep gaat verrichten zijn normalisatie in de acceptatie van LHBTI en bejegening van (alleenstaande) vrouwen. Daarnaast zullen aanvullende activiteiten plaatsvinden rondom leefstijl en psychosociale gezondheid. Want: onder asielzoekers en vluchtelingen komen posttraumatische stressstoornis, angst, depressie, overgewicht/obesitas, bewegingsarmoe, roken en chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk vaker voor dan gemiddeld onder de Nederlandse bevolking.

Maatwerk en samenwerking met (evarings)deskundigen

EGZ zal in samenwerking met relevante partners in Amsterdam, waaronder Sense, COA, VluchtingenWerk, en in samenwerking met mensen uit de doelgroep of ervaringsdeskundigen een programma op maat ontwikkelen, afgestemd op de belevingswereld en gezondheidsproblematiek van de bewoners van de AZC's. Naast het geven van gezondheidsvoorlichting willen we de gezondheid ook bevorderen middels peer-education. De peer educators kunnen in hun contacten met hun peers het belang van de informatie goed onder de aandacht brengen en laten deze zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Daarnaast zal ook voor intermediairs deskundigheidsbevordering worden aangeboden die aansluit bij de (gezondheids)activiteiten voor de bewoners van de AZC's. De activiteiten zullen een bijdrage leveren aan een goede start in de samenleving voor deze groep.